Person i uniform med oversergent-gradstegn.

Foto: Forsvarsakademiet

Formålet med ændringen er at lette proceduren til gavn for ansøgerne, ligesom sagsbehandlingen for optagelsen optimeres.

 

Ikke alle detaljer er faldet på plads endnu, men følgende punkter er dog fastlagt:

 

  • Adgangskravene er uændrede
  • Ansøgningen til den fulde MAU såvel som til enkeltmoduler sker fortsat via karriere.forsvaret.dk
  • Ansøgning bliver muligt fra den 1. april hhv. den 1. oktober.
  • Ansøgningsfristen ændres til den 1. maj hhv. den 1. november.
  • Dato for uddannelsens start er uændret
  • Antallet af bilag til ansøgningen reduceres
  • Der skal nu kun sendes én ansøgning til den fulde MAU, idet valg af modul til 1. semester er indeholdt i denne ansøgning.

 

Detaljerede informationer om den ændrede proces for optagelse vil blive udgivet medio september.