[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Berlingske skriver i dag den 15. februar, at Forsvarsministeriet ”i kulissen” har fået lov til at gennemlæse Forsvarsakademiets rapport og ændret passager.

I den forbindelse vil vi fra Forsvarsakademiet understrege, at erfaringsopsamling i denne sag har været en del af Forsvarsakademiets myndighedsbetjening, hvor der automatisk indgår en høringsproces – også fra Forsvarsministeriet.

Det er almindelig procedure ved opgaver, der falder ind under myndighedsbetjening.Det er i denne forbindelse ikke tale om forskning, men om indhentede konkrete og praktiske erfaringer. Forsvarsakademiets rapport om den danske indsats i Afghanistan var således at fremstille allerede kendte erfaringer i samlet form.

I enhver myndighedsopgave indgår en høringsproces, hvor relevante enkeltpersoner, enheder og myndigheder kan indgå for at sikre et retvisende og komplet resultat. Forsvarsministeriet har i denne forbindelse haft bemærkninger og herunder tekstnære ændringsforslag.

Arbejdsgruppen fra Forsvarsakademiet har i alle tilfælde noteret sådanne forslag, og i hvert enkelt tilfælde vurderet deres relevans og værdi for rapporten. Beslutningen om helt eller delvist at medtage et konkret forslag har stadigvæk alene ligget ved arbejdsgruppen.

Henrik Ryberg
Chef for Forsvarsakademiet 


Kontakt
Kommunikationsansvarlig ved Forsvarsakademiet Edith Lauglo Endsjø: eden@fak.dk / tlf. 25552226.