Scandinavian Journal of Military Studies

Foto: SJMS

Hvordan bliver staters sikkerheds- og forsvarspolitik påvirket af historiske begivenheder eller historiske narrativer?

Særudgaven ”Struggling with the Past: How states address and use history in security and defence politics” undersøger, hvordan stater anvender historiske begivenheder i deres sikkerheds- og forsvarspolitik.

 

I mange år har historiske narrativer været sidestillet med andre kulturelle påvirkninger og er blevet set som mindre relevante for beslutningerne om forsvars- og sikkerhedspolitik. Med dette nummer forsøger Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) at vende denne forestilling om.

 

Historiske begivenheders betydning sker på både et makro- og mikroniveau. På et makroniveau ser SJMS nærmere på, hvordan stormagterne Tyskland og Storbritannien erindring om centrale dele af deres fortid påvirker deres villighed til at bruge militæret for at opfylde nationale interesser. Jørgen Staun, lektor ved Forsvarsakademiet og redaktør på særudgaven, argumenterer i sin artikel for, at den tyske offentlighed erindring om Holocaust stadig har afgørende betydning for Tysklands udenrigspolitik og særligt Tysklands manglende villighed til at bruge militær magt.

 

Læs særudgaven ”Struggling with the Past: How states address and use history in security and defence politics”

 

Krigsførelsens Kredsløb – The Cycle of Warfare

Krigsførelsens Kredsløb er en model, der er blevet undervist i på Forsvarsakademiet siden 1960’erne. Modellen konceptualiserer militære evner som et resultat af interaktionen mellem doktrin, militær organisering og teknologi. I særudgaven ”Krigsførelsens Kredsløb – The Cycle of Warfare” kommer modellen under et kritisk videnskabeligt og metodisk blik, der skal give brugerne af modellen en bedre forståelse af dens styrker og svagheder.

 

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og gæsteredaktør på udgivelsen, skriver følgende i forordet:

 

”De seks bidrag i dette temanummer afdækker modellens tilblivelseshistorie og viser, hvordan den har været anvendt på vidt forskellig vis af dens brugere, uden at de har været særligt bevidste omkring det. Bidragene viser, at større teoretisk og metodisk bevidsthed vil give bedre analyseresultater, og de giver konkrete eksempler på, hvordan modellen kan bruges til at levere bedre analyser og understøtte udøvelsen af det militære håndværk.”

 

Foruden Peter Viggo Jakobsen har i alt seks nuværende og tidligere forskere og analytikere ved Forsvarsakademiet bidraget til udgivelsen. Det er Mikkel Storm Jensen, Søren Sjøgren, Søren Nørby og Karsten Marrup, Hans Peter H. Michaelsen og Jeppe Plenge Trautner.

 

Læs særudgaven ”Krigsførelsens Kredsløb – The Cycle of Warfare”

Om Scandinavian Journal of Military Studies

Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) er et online, open access-tidsskrift, der udgiver både forskning i høj kvalitet og værdifulde praksisorienterede studier, der er relevante for militærfaget.

 

Tidsskriftet Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) blev lanceret i starten af 2018 og udgives af forlaget Scandinavian Military Studies (SMS), som er et konsortium mellem Forsvarets høgskole i Norge, Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, Centrum för Studier av Militär och Samhälle i Sverige og Forsvarsakademiet.