[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

På Forsvarsakademiet arbejder vi løbende på at forbedre vores uddannelser og måden, vi gennemfører dem på, i tæt dialog med de studerende.

Derfor har vi på baggrund af vores interne kvalitetssikring, herunder dialogen med de studerende, evalueringer af modulerne, lærings- og studiemiljømålinger m.m. besluttet at fastlægge en mere ensrettet måde at opgøre studiebelastningen på. Den nye bestemmelse er udviklet i samarbejde med institutter, skoler og andre med uddannelsesmæssigt ansvar og fastlægger en beregningsnøgle for forskellige uddannelsesaktiviteter, der skal anvendes, når uddannelsernes moduler tilrettelægges. Bestemmelsen vil blandt andet være med til at sikre en øget sammenhæng mellem modulernes tildelte antal ECTS-point og den reelle arbejdsbelastning.

Bestemmelsen hedder ”FAKBST 180-14: Bestemmelse for opgørelse af studiebelastning (ECTS) på Forsvarsakademiets akkrediterede uddannelser” og kan findes sammen med de øvrige bestemmelser og direktiver på Forsvarsakademiets intranet.

Bestemmelsen har virkning fra dags dato.

Ønsket om øget transparens og ensretning i opgørelsen af studiebelastning er også en del af revideringsarbejdet på Master i Militære Studier

Studiebelastningen har netop været et af fokusområderne i forbindelse med den nuværende revidering af Master i Militære Studier. Her har der været udtrykt et behov for og ønske om en højere grad af ensretning og gennemskuelighed i opgørelsen af studiebelastningen på tværs af uddannelsens moduler, så der er tydeligere sammenhæng mellem modulernes ECTS-point og den reelle arbejdsbelastning.

Læs mere om justeringerne på MMS:
Master i Militære Studier gennemgår større justeringer
Større fleksibilitet på Master i Militære Studier