[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet og Hærkommandoen lukkede torsdag d. 14. maj for besvarelsen af de første ”dimittend- og aftagerundersøgelser” i Hæren, som det formelt hedder. Undersøgelserne skal vise, hvor godt dimittenderne er klædt på til de mange opgaver, de møder i praksis.

Resultaterne af de to undersøgelser skal samlet bidrage til den fortsatte udvikling af officersuddannelsen, sådan at den til enhver tid understøtter Hærens opgaveløsning bedst muligt.

Derfor er det også til stor tilfredshed og begejstring, at rigtig mange har taget sig tid til at svare på undersøgelserne. I alt 60 procent af alle premierløjtnanter fra officersholdene Paludan-Müller og Storrud, der blev udnævnt i 2018, samt hele 85 procent af deres overordnede chefer har besvaret undersøgelserne.

Sammen med Hærens Officersskole går Uddannelsesstyringssektionen på Forsvarsakademiet nu i gang med at analysere de mange besvarelser. Vi kan allerede nu melde, at besvarelserne indeholder resultater og gode forslag, som kan bruges til at kvalificere premierløjtnanternes kompetenceniveau samt give hele Forsvaret viden om premierløjtnanternes syn på de rammer, der sættes for den unge officers karriere og muligheder i øvrigt.

Chefen for Hærens Officersskole, Oberst Nicolas T. Veicherts, glæder sig over de mange svar:

”Endelig er der gået tilpas tid til, at vi kan få svar på de unge officerer og deres chefers oplevelse af, hvordan det går med de nye officerer, og særligt hvordan de løser deres opgaver ude ved regimenterne. Jeg er meget spændt på resultatet og glæder mig til at arbejde med konklusionerne,” siger han.

Den videre proces
Resultaterne forventes at være klar til offentliggørelse til sommer, hvor chefen for Hærens Officersskole indledningsvis vil orientere Forsvarsakademiets direktion, chefen for Hærkommandoen, Studienævnet og Aftagerpanelet for Forsvarschefens Uddannelsesforum.

I løbet af juni måned bliver der indkaldt til opstartsmøder på dimittend- og aftagerundersøgelser for Flyvevåbnets Officersuddannelse, Søværnets Officersuddannelse og Master i Militære Studier (MMS).

Om undersøgelserne
Dimittend- og aftagerundersøgelserne skal være med til at vise, om der er overensstemmelse mellem premierløjtnanternes kompetencer og aftagernes behov; det vil sige værnenes – Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet - og enhederne i Forsvarets behov.

Læs mere om undersøgelserne her.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til dimittend- og aftagerundersøgelserne, er du velkommen til at kontakte Magnus Bjørn Sørensen på fak-ls-ust07@fiin.dk.