Knud Rasmussen isbrydning

Foto: Dennis Vang Hansen

Konfliktforebyggelse og sikkerhedssamarbejde i Arktis

US Naval War College har netop udgivet rapporten “Conflict Prevention and Security Cooperation in the Arctic Region” med bidrag fra militæranalytiker Johannes Riber og militæranalytiker Steen Kjærgaard fra Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet.

 

Rapporten omhandler, hvordan man kan håndtere og forhindre de tiltagende spændinger og konflikter i Arktis. Rapporten beskriver, hvordan Arktis er gået fra at være en relativt fredfuld og stabil region i de seneste årtier til udfordringer med stigende spændinger på baggrund af opdagelse af nye og betydelige ressourcer, som kan udløse en mere aggressiv tilgang til Arktis. Situationen bliver yderligere kompliceret ved, at ikke-arktiske stater begynder at vise interesse, som for eksempel Kina.

 

Formålet med rapporten er at bidrage med anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan håndteres. Blandt andet er det nødvendigt med et styrket samarbejde om områder, som har fælles sikkerheds- og forsvarsinteresser. Derudover en anderkendelse af og forpligtelse til at forberede det strategiske landskab samt åben dialog og gennemsigthed for at forhindre en uønsket konflikt i Arktis.

 

Arbejdet blev ledt af US Naval War College, og rapporten er udarbejdet i samarbejde med 19 praktikere inden for national sikkerhed og forskere fra Canada, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 

Du finder rapporten her

 

I forbindelse med udgivelsen af rapporten blev der afholdt et onlineevent, hvor Johannes Riber deltog sammen med forskere fra de andre øvrige lande.

Du kan se onlineeventet her

 

Geopolitik og det forsømte arktiske rum

Den amerikanske tænketank Center for Strategic and International studies (CSIS) har udgivet rapporten ”Geopolitics and Neglected Arctic Spaces”. I rapporten bringer eksperter fra Norge, Island og Danmark hvert i sit perspektiv på at balancere eksterne interesserer i det arktiske rum.

 

Svalbard, Grønland og Island befinder sig fanget mellem konkurrerende kræfter. Alle tre har oplevet økonomisk interesse fra Kina og begynder at mærke presset fra Ruslands militære opbygning i Arktis.

 

Jon Rahbek-Clemmensen, lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet, har udarbejdet og illustreret det komplekse forhold mellem Grønland, Danmark og USA, og hvordan det yderligere kompliceres af Rusland og Kina.

 

USA opfordrer Danmark til at øge sin egen militære kapacitet og sørge for at minimere kinesisk indflydelse. Det efterlader Danmark i en vanskelig position – både at tage hensyn til USA’s sikkerhedsforventninger samt Danmarks begrænsende evne til at påvirke Grønlands interne økonomiske politik, som også påvirkes af den øgende økonomiske interesse fra Kina.

 

Rahbek-Clemmensen anbefaler, at USA samarbejder med Danmark om at tilbyde alternative investeringskilder i Grønland, samt at man gør amerikansk militær tilstedeværelse økonomisk fordelagtig for de grønlandske beboere og støtter tillidsskabende foranstaltninger i regionen.

 

Du kan læse rapporten her

Kontakt

Steen Kjærgaard

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier

Telefon: +45 41 70 37 27

E-mail: stkj@fak.dk

 

Jon Rahbek-Clemmensen

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier

Telefon: +45 50 90 96 07

E-mail: jora@fak.dk