[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Kaptajn H. Rothes og Hustrus Legat har et antal legatportioner til rådighed i 2020.

 

Legater kan tildeles som opmuntring til dygtige tjenestegørende officerer af Hærens Ingeniørtropper og Telegraftropper af kaptajns- og premierløjtnantsgrad.

 

Indstillinger skal påtegnes og ansøgninger kan efter ønske påtegnes. Indstillinger og ansøgninger til påtegning ved CH FAK, skal fremsendes til CH FAK MA (FAK-LS-LE02) senest 25. maj 2020 og indeholde navn, grad, tilhørsforhold, og MA nr., idet at disse skal være Hærstaben i hænde senest den 29. maj 2020.

 

Indstillinger med myndighedens påtegning samt ansøgninger sendes til:

 

Hærkommandoen

Ledelsessektionen

Herningvej 30, 7470 Karup J.

Att: LE04                   

Eller til FKO-H-LE04@mil.dk