Deltagere på kursus på Master i Militære Studier i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Justeringerne skal sikre, at MMS til stadighed lever op til gældende bestemmelsesgrundlag og fastholdes i kvalitet og aktualitet. Samtidigt er det vigtigt for Forsvarsakademiet at justere og tilrettelægge uddannelsen, så den i størst muligt omfang tilgodeser en balance mellem arbejds-, studie- og familieliv for den studerende og samtidigt understøtter Forsvarets operative behov.


Justeringer afspejler ønsker fra studerende og aftagerne i værnene
Justeringerne afspejler i høj grad de ønsker og tilbagemeldinger, som både de studerende og aftagerne i værnene har haft til en fremtidig uddannelsesmodel.

De væsentligste ændringer er:

  • Reduktion i studiebelastning og ensretning af ECTS-udregning.
  • Intromodul bliver et obligatorisk 5 ECTS-points modul.
  • Krigsteoretisk modul udgår af masterspecialet, der fremadrettet tæller 15 ECTS-point i sig selv.
  • Antallet af eksamener reduceres gennem 10 ECTS-points grundmoduler.
  • Strategisk overbygningsmodul udgår af MMS og gennemføres i rammen af alumne-netværk.
  • Tilstedeværelse tilrettelægges som færre, men længerevarende perioder under øget anvendelse af internat.


Ny studieordning

Ændringerne har affødt et behov for en ny studieordning som afløser for den nuværende, der er fra 2016.

Justering af studieordningen er gennemført for at sikre, at uddannelsen er fagligt, didaktisk og pædagogisk opdateret, i overensstemmelse med det nye uddannelsesdesign samt opdateret i forhold til gældende bestemmelser og bekendtgørelser.

Selvom studieordningen principielt er gældende for studerende, der optages på Master i Militære Studier i 2020 eller senere, så skal studerende på tidligere optag også være opmærksom på eventuelle justeringer, der kan have indflydelse på deres uddannelsesforløb i form af overgangsordninger. Derfor er det vigtigt, at alle MMS-studerende orienterer sig omkring overgangsordningernes gyldighedsområde.


Den nye studieordning kan downloades her


Mere information og kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Studieleder for MMS
Orlogskaptajn Claus Smith Rasmussen
Tlf. 728 17062
FIIN-mail: FAK-MMS01
FAK-mail: clra@fak.dk

eller

Studievejleder for MMS
Major Allan Therkelsen
Tlf. 728 17061
FIIN-mail: FAK-MMS02
FAK-mail: alth@fak.dk.