[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Hvordan påvirker den teknologiske udvikling militæret?
Fremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig. Vi konfronteres dagligt med nye teknologier, som påvirker vores tjeneste som militære ledere: Droner, køretøjer, kommunikationssystemer og meget andet tilføres løbende for at øge Forsvarets effektivitet. Teknologi anses ofte som problemløsende alene, men den hastige udvikling gør det svært at vurdere, hvordan teknologien egentlig påvirker os og vores militære tjeneste.

På Forsvarsakademiet arbejder vi løbende for at sikre, at vores uddannelser er tidsvarende og matcher den teknologiske udvikling. Det er en central opgave ved Institut for Militær Teknologi, hvor instituttet beskæftiger de sig med militær teknologis betydning for strategi, ledelse, operationer og ikke mindst uddannelse af fremtidens militære beslutningstagere. De forsker i, hvad der rører sig, hvad det vil føre til, og hvordan den teknologiske udvikling påvirker Forsvarets opgaveløsning.

Nyt modul ’Militær Teknologi’ udbydes til efteråret 2020
Til efteråret 2020 udbyder Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet online-modulet ”Militær Teknologi” for premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Modulet beskæftiger sig med, hvordan teknologi og militære operationer påvirkes af hinanden med det formål at gøre den militære leder i stand til at identificere og løse problemstillinger, der opstår i vekselvirkningen med teknologien.

På modulet undersøges den større helhed som teknologien er en del af de systemer i systemer, som udgør den militære kapabilitet. På den måde søger man at opnå en bredere forståelse for teknologi som et komplekst begreb, der medfører talrige muligheder og komplekse problemstillinger.

Chef for Institut for Militær Teknologi, oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen, forklarer: ”At kunne vurdere nye teknologiers indflydelse på den militære operation og kunne identificere problemstillinger og udarbejde løsninger på disse er essentielt for den militære leder. Dette unikke og værnsfælles modul, som instituttet har udarbejdet, danner udgangspunkt for at skabe en bredere teknologiforståelse i Forsvaret. Modulet skal gøre den militære leder i stand til at agere korrekt i komplekse situationer, hvor teknologien spiller en rolle. På fremtidens kampplads vil teknologien have en stadig større rolle i alle kampens domæner – og vi skal derfor gøre os klar til fremtiden,” siger han.

Undervisningen består af en vekslen mellem webinarer med online undervisning, eksterne oplæg, selvstudie og internetbaseret gruppearbejde. På modulet arbejdes der med en række modeller og teorier for at udvikle deltagernes evner til at analysere de teknologiske udfordringer, der opstår, når teknologi anvendes i den militære praksis.

Modul med konkrete cases fra alle værn
For at gøre modulet praksisnært arbejdes der med konkrete cases fra Forsvaret og deltagernes egne oplevelser, som undersøges ud fra forskellige teoretiske tilgange, for eksempel Hærens ’Afsiddet Battle Management System’ (ABMS):
Eksemplet med ABMS viser, at teknologi ikke bare er teknik, der løser et problem, men at teknologien indgår i et netværk af mennesker med forskellige roller og systemer, der interagerer.

Modulet indeholder også arbejde med praktiske cases fra Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen.

Det praktiske
Modulet ”Militær Teknologi” varer 14 uger med start d. 7. september 2020 og afslutning d. 14. december 2020 med aflevering af en skriftlig opgave.

Kurset henvender sig til premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Læs mere om modulet i uddannelsesbeskrivelsen.

Modulet er tilrettelagt som online-undervisning, de tre webinarer gennemføres på Moodle og BigBlueButton i tidsrummet kl. 08.00 til 15.00.

Tilmelding og kontakt
Tilmeldingen er åben frem til d. 1. juli via arrangementsstyring.

Har du spørgsmål vedrørende modulet ’Militær Teknologi’, kan du skrive til modulansvarlig KL Niels-Thomas Ackermann, fak-imt-09@fiin.dk.

Fotos: Forsvarsgalleriet