Person i uniform med oversergent-gradstegn.

Foto: Forsvarsakademiet

Fra fredag den 14. august 2020 kan du søge den Militære Akademiuddannelse (MAU), der skal kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner, på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

 

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020, og senest to måneder efter ansøgningsfristen vil du få svar på, om du er optaget eller har fået afslag.

 

Hvis du bliver optaget, er det muligt at starte ét eller flere moduler på uddannelsen i starten af 2021.

 

Du ansøger om optagelse på MAU her.

 

Sergenter og løjtnanter fra Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen kan i år søge MAU  

Den Militære Akademiuddannelse er primært målrettet den erfarne befalingsmand, men fra i år kan du også søge uddannelsen, hvis du er sergent eller løjtnant i Flyvevåbnet, Søværnet eller Beredskabsstyrelsen. MAU fungerer som en del af det uddannelsesmæssige adgangsgrundlag på den interne vej til officersuddannelsen. 

 

Du kan læse mere om MAU