[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Opdateret d. 4. maj 16.00 med flere data på ansøgerne.

Med vores uddannelser på Forsvarsakademiet sikrer vi læring og udvikling for soldaten på alle niveauer gennem hele karrieren, og vi uddanner Forsvaret til at løse de unikke opgaver, Forsvaret har.

Derfor glæder vi os til at byde velkommen til det første hold nogensinde på den nye Militære Akademiuddannelse (MAU)!

I alt 112 har søgt om optagelse, hvoraf 99 ansøgere i dag d. 1. maj får en velkomstbesked om, at de skal starte på den Militære Akademiuddannelse til august 2020.

Sådan fordeler ansøgerne sig mellem værnene
Ud af det totale antal ansøgere på 112 er størstedelen af ansøgerne fra Hæren. 47 ansøgere er fra Hæren, mens der fra Flyvevåbnet er 23 ansøgere, fra Søværnet 22 ansøgere og fra Beredskabsstyrelsen 20 ansøgere.

Blandt de 112 ansøgere er der 21 sergenter, 64 oversergenter, 23 seniorsergenter og 4 chefsergenter. Ud af alle ansøgere er der seks kvinder, som har søgt om optagelse på den Militære Akademiuddannelse.

Næste skridt for de optagne
Inden de optagne kan starte på uddannelsen, skal de ansøge om, hvilket modul de skal deltage på.

Til efteråret bliver der udbudt følgende fag på den Militære Akademiuddannelse:


  • Grundlæggende Taktik i Hæren
  • Ledelse af Mennesker 
  • Ledelse i Organisationen 
  • Maritime Myndighedsopgaver 
  • Operationer i Flyvevåbnet

Pladser til enkeltfagsstuderende
I slutningen af maj bliver det afgjort, hvor mange pladser der udbydes til enkeltfagsstuderende på den Militære Akademiuddannelse. Pladser til enkeltfag udbydes fra begyndelsen af juni 2020 på www.karriere.forsvaret.dk.

Næste ansøgningsrunde til optagelse på den Militære Akademiuddannelse er til oktober 2020 for opstart i foråret 2021.

Om den Militære Akademiuddannelse
Den Militære Akademiuddannelse har fokus på at udvikle de militære og ledelsesmæssige kompetencer.

Formålet med den Militære Akademiuddannelse er at kvalificere den studerende som erfaren befalingsmand til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau i forhold til områderne ledelse i Forsvaret, værnspecifikke operationer og uddannelse i Forsvaret.

Læs mere om uddannelsen her.