[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

For Forsvarsakademiet betyder det, at uddannelsen af sergenter og løjtnanter i Hæren genaktiveres, ligesom der er givet grønt lys for delvist at påbegynde visse funktionsuddannelser for Søværnet og Flyvevåbnets kadetter. Derudover bliver elementært flyvekursus gennemført.

Samlet drejer det sig om en genåbning med små skridt for at minimere smitterisiko.

Det betyder med andre ord, at langt de fleste medarbejdere ved Forsvarsakademiet fortsætter med at arbejde hjemmefra.

Læs mere om hvad genåbningsfase 2 betyder på tværs af Forsvaret her.