[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I genoptagelsen af aktiviteter fra den 8. juni kan Forsvarsakademiet nu genoptage følgende uddannelser med fysisk tilstedeværelse af kadetter, elever og studerende:


  • Officersuddannelsen for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnets kadetter indbefattende funktionsuddannelserne og de tre diplomuddannelser
  • MMS
  • Den resterende tolkeuddannelse.

Herudover er der tilladt fysisk fremmøde for lærere og øvrige medarbejdere, der er nødvendige for at kunne gennemføre uddannelser.

Læs mere om genåbningen af hele Forsvaret øst for Storebælt her.