[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Gå til Uddannelseskonferencens side

Konferencen beskæftiger sig med aktuelle læringsmæssige spørgsmål inden for Forsvarsministeriet koncern og byder på indlægsholdere fra såvel Forsvarets egne rækker som trendsættere uden for Forsvaret.

Fra Forsvarets egne rækker vil der blive givet eksempler og inspiration til, hvordan myndigheder og styrelser har udviklet læring med gode resultater. Der er således mulighed for at skabe netværk og udveksle erfaringer med andre undervisere og ledere i Forsvaret om, hvordan de gennemfører læring.

Endelig vil Forsvarets Uddannelsespris 2020 blive uddelt på konferencen.

Sted                Vingsted Hotel- og Konferencecenter
Pris                 NIL – inkl. forplejning og indkvartering
Tilmelding     Tilgår via MYN POST og HER