[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Dato: 26.10.2020, kl. 10-14 (inklusive frokost - hosted).
Sted: Bygning 29, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø

På seminaret vil interesserede ph.d.-ansøgere, interne som eksterne, kunne fremlægge deres foreløbige projektbeskrivelse og få feedback fra seminarets andre deltagere.

Timingen for seminaret skal ses i lyset af Forsvarsakademiets interne ansøgningsrunde for DFF Ph.d.- ansøgninger, d. 7. december – se mere på FAK ph.d.-site her.
Men seminaret er ikke forbeholdt ansøgere til DFF, så alle der arbejder på en Ph.d.-ansøgning eller påtænker, at lave en på et tidspunkt, skal være velkomne til at deltage i seminaret.

Alle der er i gang med, at lave en Ph.d.-ansøgning opfordres hermed til, at indsende deres projektbe- skrivelse (se deadline nederst). Herefter vil de enkelte projektbeskrivelser blive sendt til seminarets deltagere, så hver enkelt ansøger får en session med oplæg og feedback.

Vi opfordrer meget til, at vejledere deltager i seminaret, da de spiller en vigtig rolle i både ansøg- nings- og selve ph.d.-forløbet.

Tilmeldingsfrist: d. 9.10.2019, til jala@fak.dk (angiv gerne, hvis man bidrager med en projektbeskri- velse). Det forventes, at tilmeldte bidrager aktivt og giver feedback på projektbeskrivelserne.

Deadline for projektbeskrivelser: d. 19.10.2020, til jala@fak.dk.
Se retningslinjer for en Ph.d.-ansøgning på FAK ph.d.-site. Det er et krav, at indsendte projektbeskri- velser er forholdsvis modne, så der er noget, at give feedback ud fra.

For spørgsmål, skriv til Janec Helsted Larsen jala@fak.dk.