[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Igen har Forsvarsakademiet fornøjelsen af at tilbyde pladser på vores FLEX-moduler, som er en del af den akkrediterede Master i Militære Studier (MMS) på kandidatniveau (kvalifikationsramme 7). Modulerne giver dig mulighed for at erhverve relevant faglig viden, færdigheder samt kompetencer, der er en del af MMS, uden at du behøver at være optaget på den samlede uddannelse.

Undervisningen finder sted fra august 2020 til januar 2021, og du kan vælge mellem de følgende moduler. Du kan læse mere ved at klikke på de enkelte moduler:
  • Information as an instrument of power - Information and propaganda in modern war and conflicts
  • Rusland som militær stormagt
  • Udvikling og væbnede konflikter i Afrika
  • Nationale operationer
  • Arktis
  • NATO Mission Iraq - Culture as an Operational Enabler
  • Designtænkning i en militær kontekst (innovation og løsning af komplekse problemstillinger gennem designtænkning)


Tilmelding

Tilmeld dig FLEX-moduler via Trippus her.  

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist d. 16. juni 2020.

Optagelseskrav
Du skal have en akademisk uddannelse på bachelor- eller diplomniveau samt relevant erhvervserfaring fra Forsvaret eller anden organisation.

Er du ansat i Forsvaret, skal din ansøgning godkendes af din nærmeste chef, som også tilkendegiver ansøgerens studieegnethed. Godkendelsen er intern og skal ikke sendes med ansøgningen.

I tilfælde af at ansøger har anden uddannelsesmæssig baggrund, kan Forsvarsakademiet vurdere den enkelte ansøgning og træffe individuel afgørelse, der muligvis kan kompensere for dette.

Vejledning til ansøgning
Når du ansøger, skal du skrive en kort motivation for din ansøgning samt vedhæfte dit CV. Du kan angive én 1. prioritet og én 2. prioritet. Ønsker du at gennemføre flere moduler, skal du ansøge én gang for hver 1. prioritet. Du har selv ansvaret for at sikre dig, at der ikke er tilstedeværelse samtidigt på de ansøgte moduler. Du kan se tilstedeværelsesdage i modulbeskrivelserne samt på uddannelsesskitsen.

Du skal dertil huske at angive en internet e-mailadresse i din ansøgning.

Du har mulighed for at rette i din ansøgning frem til ansøgningsfristen d. 16. juni 2020. Du kan forvente svar på din ansøgning senest primo august 2020. Hvis der ikke er ansøgere nok til et modul, forbeholder Forsvarsakademiet sig ret til at aflyse modulet.

Praktisk information
FLEX-modulerne gennemføres som blended learning på forskellige lokaliteter i Forsvaret i forbindelse med tilstedeværelsesperioderne. Til alle FLEX-moduler er der krav om tilstedeværelse i alle tilstedeværelsesperioderne. Se tilstedeværelsesdagene i uddannelsesskitsen.    

Er du militært ansat, afholder du selv udgifterne til time- og dagpenge, indkvartering og transport til og fra tjenestedet, når tilstedeværelse finder sted på Forsvarsakademiet. På internatophold afholder Forsvarsakademiet udgifterne til kost og logi (bestilles af Forsvarsakademiet), hvortil du selv afholder udgifter til transport samt eventuelt time- og dagpenge, med fradrag af måltider. Deltagelse i FLEX-modulerne er desuden arbejdstidsneutral.

Er du ikke ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal du betale en kursusafgift på 7.000 DKK. Er der studierejse på FLEX-modulet, skal du betale kursusafgift på 14.000 DKK samt udgifter til transport, eventuel hotel, når modulet bliver afholdt på Forsvarsakademiet m.m. Forsvarsakademiet afholder udgifter til kost og logi på eventuelt internatophold.

Du har desuden mulighed for at overføre gennemførte FLEX-moduler ved optagelse på den samlede Master i Militære Studier.

Yderligere informationer
Har du spørgsmål angående modulerne, er du velkommen til at kontakte de modulansvarlige, der er angivet i modulbeskrivelserne.  

Har du spørgsmål af praktisk eller generel karakter, kan du kontakte overassistent Sascha Hedberg på tlf.nr. 25552204 eller via e-mail til sahe@fak.dk.