[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Peter Dahl forklarer her, hvordan Forsvarsakademiet har en tosidet rolle mellem myndighedsopgaver og forskningsopgaver: "Forsvarsakademiet har brug for en dialog med for eksempel Forsvarskommandoen i forhold til, hvad vi skal forske og undervise i med henblik på vores uddannelser af Forsvarets officerer og befalingsmænd. Eller der kan være brug for sparring og input med faktuel empiri, og gode ideer til, hvordan vi understøtter en undersøgelse."

Dekanen understreger samtidig, at han forventer, at ingen blander sig i Forsvarsakademiets konklusioner: ”Jeg har behov for en sparring, men ikke med hensyn til, hvordan vi løser opgaven og hvilke konklusioner, vi kommer frem til,” siger han.

Det er vigtigt, at der er plads til metodefrihed uden unødig indblanding, således at vi kan sikre kvaliteten i vores forskning og uddannelser, mener Peter Dahl: ”Jeg skal garantere, at jeg kan levere forskning, der kan understøtte uddannelse, der kan uddanne soldater.”

Som en del af embedsmandsapparatet skal Forsvarsakademiet naturligvis svare på konkrete myndighedsopgaver – ”men jeg skal stadigvæk stå inde for min metodefrihed,” afslutter dekanen.

Lyt med til hele indslaget