[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

In English below

Dette seminar udforsker konfliktdynamikker på tværs af den vestafrikanske delregion, både på land og til søs. Vi ser på regionen som helhed, regionelle forhold, såvel som globale reaktioner på konflikter i Vestafrika, fra Mali og Sahelzonen, over det økonomiske fællesskab af Vestafrikanske Staters (ECOWAS) rolle i fredsskabelse, til den stigende udfordring forbundet med pirateri i Guineabugten.

Med få bemærkelsesværdige undtagelser, som Ghana og Senegal, har konflikter og politiske spændinger været definerende for Vestafrikas historie siden slutningen af den kolde krig.

I 90'erne og begyndelsen af 00'erne oplevede Sierra Leone og Liberia årtier lange borgerkrige, hvor udnyttelsen og svækkelsen af de centrale regeringer førte til statens sammenbrud. I starten af 00'erne gik Elfenbenskysten igennem borgerkrig, og Boko Haram, en jihadistisk terrororganisation i det nordøstlige Nigeria, opstod. På trods af denne udvikling opnåede landene i

Guineabugten øget stabilitet i det første årti af det 21. århundrede.
I mellemtiden er det seneste årti i vid udstrækning præget af konflikt i Sahelzonen. Etnisk konfrontation og eskalering af voldelig ekstremisme har karakteriseret konflikten i Mali, men er også mere og mere mærkbar i Niger og Burkina Faso.

Sikkerhedspolitik og konfliktdynamikker på Guineas kyst og i Sahelzonen diskuteres ofte separat, men udviklingen i begge områder har konsekvenser for Vestafrika som helhed. Der er tale om sammenfaldende ligheder, som regionen står over for. Disse omfatter ulovlig handel, ungdomsarbejdsløshed, korruption og svage stater. Pirateri er også blevet en stigende udfordring i Guineabugten.

Seminaret arrangeres i samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Forsvarsakademiet. Seminaret er organiseret som led i det DIIS-baserede forskningsprogram, Domestic Security Implications of UN Peacekeeping i Ghana (D-SIP). D-SIP finansieres af Udenrigsministeriet.

Tid

Arrangementet foregår mandag d. 20. maj 2019 kl. 13.30-17.00.

Sted
Dansk Institut for International Studier (DIIS), Auditorium, Gl. Kalkbrænderi Vej 51A, 2100 København Ø.

Tilmelding
Arrangementet er åbent for alle og deltagelse er gratis. Tilmeld dig via DIIS på dette link senest mandag d. 20. maj kl. 10.00. Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte DIIS på tlf.nr. +45 91325517 eller e-mail til event@diis.dk.

Praktisk information
Seminaret vil blive afviklet på engelsk og livestreamet på DIIS's hjemmeside. Forhåndstilmelding til livestream er ikke nødvendig. 

Program

13.30-13.35 Welcome  Kristian Fischer
13.35-13.45 Introduction: West Africa today  Peter Albrecht
13.45-14.05 Security challenges in West Africa Emmanuel Kwesi Aning
14.05-14.15 Denmark in West Africa  Lisbet Zilmer-Johns
14.15-14.25 Expanding jihad in the Sahel Signe Marie Cold-Ravnkilde
14.25-14.45 Coffee break
14.45-14.55 The state of the Mano River Union Ellen Margrethe Løj
14.55-15.05 Markets for violence in West Africa Maya Mynster Christensen
15.05-15.15 ECOWAS as peacemaker Air Vice Marshal Griffiths Santrofi Evans
15.15-15.25 Women, peace, and security in West Africa Sylvia Horname Noagbesenu
15.25-15.35 Maritime Crisis in the Gulf of Guinea Jessica Larsen
15.35-15.55 Enhancing capacity to fight piracy and armed robbery in the Gulf of Guinea Søren Skovbjerg Nielsen
 15.55-16.30 Panel discussion Peter Albrecht
16.30-17.00 Reception
   English

West Africa – powder keg or on a path to peace?

With a few notable exceptions like Ghana and Senegal, conflict and political tension have been defining features of West Africa’s history since the end of the Cold War.

In the 1990s and early 2000s, Sierra Leone and Liberia experienced decade-long wars, where the exploitation and weakening of central governments led to state collapses. In the early 2000s, the Ivory Coast went through civil war between the north and south of the country, and Boko Haram, a jihadist terrorist organization in north-eastern Nigeria, emerged. Despite these developments, the countries on the coast of the Gulf of Guinea achieved increasing stability in the first decade of the 21st century.

Meanwhile, the last decade has to a large extent been defined by conflict in the Sahel. Ethnic confrontation and an alarming escalation of violent extremism have characterized the conflict in Mali but is also increasingly noticeable in Niger and Burkina Faso.

Political and security dynamics on the Coast of Guinea and in the Sahel are often debated separately, but developments in both areas have implications for West Africa as whole.

The challenges the region is facing are integrated. They include trafficking, youth unemployment, corruption, and, in some countries, weak governance. Piracy has also become an increasing challenge in the Gulf of Guinea.

This seminar explores the complex dynamics of conflicts across the West African sub-region both on land and at sea. It looks at the region as a whole, and regional as well as global responses to conflict in West Africa, from Mali and the broader Sahel, over the Economic Community of West African States’ (ECOWAS) role in peace-making, to the increasing challenge of piracy in the Gulf of Guinea.

The seminar is organized by DIIS together with the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and the Royal Danish Defence College. It is organized as part of the DIIS-based research programme, Domestic Security Implications of UN Peacekeeping in Ghana (D-SIP). D-SIP is funded by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

Time
Monday 20 May 2019, 13.30-17.00.

Place

Danish Institute for International Studies (DIIS), Auditorium, Gl. Kalkbrænderi Vej 51A,
2100 Copenhagen.
 
Registration
Participation is free of charge, but registration is required. Register your admission here. Please use the online registration form no later than Monday 20 May 2019 at 10.00. If you have any questions about the event, please contact DIIS at tel. +45  91325517 or e-mail event@diis.dk.

Programme
Look above for programme in English.

Practical information
The seminar will be in English and live streamed on diis.dk. Live stream does not require registration.