[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

English below

De skandinaviske militære uddannelsessystemer er i stigende grad blevet mere og mere akademiske i årenes løb. Der er dog stadig en hvis afstand mellem teori og praksis, specielt inden for operationer bredt defineret. Seminaret vil søge at øge opmærksomheden på sammenspillet mellem akademia og den militære profession, og hvad det måtte hæmme i udviklingen af et symbiotisk forhold imellem de to felter.

Tid: D. 2.-3. december 2019

Sted:
Forsvarsakademiet, Svanemøllen, København.

Tilmelding: Send en email til krja@fak.dk. Deadline for tilmelding er senest d. 18. november 2019. Der er et begrænset antal pladser.

Seminaret vil blive afholdt på engelsk.


Program

Dag 1: Mandag d. 2. december 2019: Hvilken gevinst kan forsvaret få af akademia?


 • Kl. 12:00: Åbningskommentarer
  ved Niels Bo Poulsen, institutleder for Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Forsvarsakademiet.
 • Kl. 12:05: Vignette: General Otto Ruge, kommanderende general under kampagnen i Norge 1940
  af Professor Tom Kristiansen, Tromsø Universitet. 
 • Kl. 12:45: Pause.
 • Kl. 13:00: Danske overvejelser over, hvad Forsvaret kan opnå af akademia.
  af flotilleadmiral Lars Wille-Jørgensen (pens.)
 • Kl. 13:30: Norske overvejelser over, hvad Forsvaret kan opnå af akademia
  af General Sverre Diesen (pens.) tidligere norsk forsvarschef.
 • Kl. 14:00: Pause.
 • Kl. 14:15: Svenske overvejelser over, hvad Forsvaret kan opnå af akademia
  af Flotilleadmiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor ved Sveriges Försvarshögskolan.
 • Kl. 14:45: Paneldebat.
 • Kl. 15:30: Slut på programmet.

Dag 2: Tirsdag d. 3december 2019: Hvad kan akademia tilbyde forsvaret, med fokus på militære operationer?


 • Kl. 08:30: Vignette: Et internationalt blik på militær uddannelse
  af Thomas Crosbie, gæsteforsker ved Forsvarsakademiet: 
 • Kl. 09:15: Pause.
 • Kl. 09:30: Svenske overvejelser over hvad akademia kan tilbyde forsvaret med fokus på operationer
   af Dr. Maria Gussarsson, studierektor ved Försvarshögskolan
 • Kl. 10:00: Danske overvejelser over hvad akademia kan tilbyde forsvaret med fokus på operationer
  af Dekan Jens Ringmose fra Syddansk Universitet.
 • Kl. 10:30: Pause.
 • Kl. 10:45: Norske overvejelser over hvad akademia kan tilbyde forsvaret, med fokus på operationer
  af oberstløjtnant Anders McD. Sookermany, forskningschef ved Norges Forsvarets høgskole.
 • Kl. 11:15: Paneldebat.
 • Kl. 12:00 Frokostpause.

Dag 2, anden del: Sammenspil mellem akademia og det operationelle felt i den daglige undervisning. Hvordan kan akademia forbindes med planlægning, implementering og håndtering af operationer? Altså: Hvordan udvikler forskning sig i operationer, ikke kun om operationer?


 • Kl. 12:30: Vignette: Brug, og misbrug, af militær historie
  af Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet.
 • Kl. 13:15: Pause.
 • Kl. 13:30: Den norske metode
  af oberstløjtnant Morten Andersen, Forsvarets Høgskole.
 • Kl. 14:00: Den svenske metode
  af oberstløjtnant Anders Palmgren, programchef ved Försvarshögskolan.
 • Kl. 14:30: Pause.
 • Kl. 14:45: Den danske metode
  af oberstløjtnant Steen Wegener, Forsvarsakademiet.
 • Kl. 15:15: Paneldebat.
 • Kl. 16:00: Slut på programmet.

Talere:
Niels Bo Poulsen, institutleder for Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Forsvarsakademiet.
Professor Tom Kristiansen, Institut for arkæologi, historie, religionsvidenskab og teologi, Tromsø, Norge.
Generel Sverre Diesen (pens.,) tidligere norsk forsvarschef.
Flotilleadmiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor ved Försvarshögskolan.
Oberstløjtnant Anders Palmgren, programchef, Försvarshögskolan.
Oberstløjtnant Morten Andersen, Norge.
Oberstløjtnant Anders Mc. Sookermany, forskningschef, Forsvarets høgskole.
Oberstløjtnant Steen Wegener, chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet.
Dekan Jens Ringmose, Syddansk Universitet.
Flotilleadmiral Lars Wille-Jørgensen (pens.,) Forsvarsakademiet.
Dr. Maria Gussarsson, studierektor, FörsvarshögskolanSeminar: Two cultures – how can they enrich each other?


Over the years, the Scandinavian military educational systems have become increasingly academic. However, as there is still some distance between theory and practice, especially within operations broadly defined, the Royal Danish Defence College (RDDC) will conduct a seminar that aims to bring experienced professionals from Denmark, Norway, and Sweden together to discuss how academia and the military profession can work together even better moving forward. The seminar will also aim to increase the awareness of the various conditions that may impede a symbiotic relationship between the two fields.

Date: December 2nd to 3rd 2019

Location: Royal Danish Defence College, Svanemøllen, Copenhagen.

Registration: Send an email to krja@fak.dk. Deadline for registration is November 18th 2019. There is a limited number of seats.

The seminar will be held in English.


Program

Day 1: Monday December 2nd 2019: What can the Defense gain from academia?


 • 12:00: Opening remarks
  by Niels Bo Poulsen, Director of the Institute for Military History and War Theory, RDDC.
 • 12:05: Vignette: General Otto Ruge, commanding general during the campaign in Norway 1940
  by Prof. Tom Kristiansen, University of Tromsø.
 • 12:45: Break.
 • 13:00: Danish considerations on what the Defense can gain from academia.
  by Commodore Lars Wille-Jørgensen (ret.) 
 • 13:30: Norwegian considerations on what the Defense can gain from academia by General (ret.) Sverre Diesen, former Norwegian Chief of Defense.
 • 14:00: Break
 • 14:15: Swedish considerations on what the Defense can gain from academia
  by Commodore Ewa Skoog Haslum, deputy vice chancellor of the Swedish Defence University.
 • 14:45: Panel debate.
 • 15:30: End of program.

Day 2: Tuesday December 3rd 2019: What can academia offer the Defense sector, with a focus on military operations?


 • 08:30: Vignette: An international glance at military education
  by Thomas Crosbie, Guest Researcher at RDDC.
 • 09:15: Break
 • 09:30: Swedish considerations on what academia can offer the Defense with focus on operations.
  by Dr. Maria Gussarsson, Director of Studies, Swedish Defense University
 • 10:00: Danish considerations on what academia can offer the Defense, with focus on operations
  by Dean Jens Ringmose, University of Southern Denmark.
 • 10:30: Break
 • 10:45: Norwegian considerations on what academia can offer the Defense, with a focus on creating an academic high performance culture
  by Lieutenant-colonel Anders McD. Sookermany, Head of research, Norwegian Defence University College.
 • 11:15: Panel debate.
 • 12:00: Lunch break.

Day 2, second part: Interplay of academia and the operational field in the daily educational work. How can academia be connected to the planning, implementation, and management of operations? Meaning: how does research evolve in operations, not just research about operations?


 • 12:30: Vignette: The use, and abuse, of military history
  by Niels Bo Poulse, RDDC. 
 • 13:15: Break
 • 13:30: The Norwegian method
  by Lieutenant-colonel Morten Andersen, Norwegian Defence University College.
 • 14:00: The Swedish method
  by Lieutenant-colonel Anders Palmgren, Program director at Swedish National Defence College
 • 14:30: Break
 • 14:45: The Danish method
  by Lieutenant-colonel Steen Wegener, RDDC.
 • 15:15: Panel debate.
 • 16:00: End of program.

Speakers:
Niels Bo Poulsen, Director of the Department for Military History and War Studies, Royal Danish Defense College
Professor Tom Kristiansen from the Institute of Archeology, History, Religious Sciences, and Theology, Tromsø, Norway
General Sverre Diesen (ret.,) former Norwegian chief of defence
Commodore Ewa Skoog Haslum, deputy vice-chancellor at the Swedish Defence University
Lieutenant-colonel Anders Palmgren, chief of programme, Swedish Defence University
Lieutenant-colonel Morten Andersen, Norway
Lieutenant-colonel Anders Mc. Sookermany, head of research at the Norwegian Defence University College.
Lieutenant-colonel Steen Wegener, Royal Danish Defence College.
Thomas Crosbie, guest researcher, Royal Danish Defence College
Dean Jens Ringsmose, University of Southern Denmark
Commodore (ret.) Lars Wille-Jørgensen, Royal Danish Defence College
Dr. Maria Gussarsson, Director of Studies, Swedish Defense University