[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

English below

Cyberdomænet bliver i stigende grad brugt som en central arena for staters fjendtlige interaktioner. På trods af, at de fleste konflikter på dette område falder under tærsklen for krigsførelse, skaber de betydelige udfordringer, herunder deres potentiale til at udløse alvorlige økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige kriser. Det gælder ikke mindst for en mindre, teknologisk avanceret stat som Danmark.

Disse udfordringer danner udgangspunktet for dette seminar med titlen ”Cyber Operations below the Threshold of Warfare”, hvor ledende forskere inden for folkeret og cyberoperationer vil præsentere deres arbejde og perspektiver på nogle af de mest presserende spørgsmål, som vi står over for på cyberområdet.

I de senere år har vi eksempelvis set flere tilfælde af udenlandsk indblanding i nationale valghandlinger via cyberoperationer, og vi ser fortsat en betydelig aktivitet inden for cyberspionage. Derfor er stater som Danmark nødt til at overveje, hvordan man bedst muligt håndterer disse udfordringer. Danmark er desuden nødt til at vurdere, hvordan man potentielt kan slå igen eller imødegå fjendtlige handlinger i cyberspace.

I samarbejde med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet inviterer Forsvarsakademiet dig til at deltage i seminaret ”Cyber Operations below the Threshold of Warfare” den 22. november 2019.

Alle er velkomne til at deltage i seminaret, der gennemføres på engelsk. Book din plads til seminaret senest den 17. november 2019 via Trippus. Du kan læse mere om seminarets program og praktiske detaljer nedenfor.

Seminaret efterfølges af en workshop, som kun er åben gennem personlig invitation.

Tid: Fredag den 22. november 2019 kl. 12:45-15.00.

Sted: Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, København.

Program

 • Kl. 12:45-13:00: Dørene åbnes, og der serveres kaffe.
 • Kl. 13:00 -13:10: Velkomst og introduktion
  af professor MSO Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, iCourts.
 • Kl. 13:10-13:30: Håndtering af spionage i cyberdomænet
  af Dr. Russell Buchan, Senior Lecturer in International Law, Sheffield Centre for International and European Law, School of Law, University of Sheffield.
 • Kl. 13:30-13:50: Folkeretten og påvirkningsoperationer gennem cyberspace
  af professor Nicholas Tsagourias, International Law Chair, Director of the Sheffield Centre for International and European Law, School of Law, University of Sheffield.
 • Kl. 13:50-14:10: Kan vi bede om hjælp til at imødegå ulovlige cyberangreb?
  af adjunkt Marc Schack, Forsvarsakademiet, Institut for Militære Operationer, Center for Værnsfælles Operationer.
 • Kl. 14:10-14:20: Pause
 • Kl. 14:20-15:00: Paneldiskussion og Q/A

Seminaret efterfølges af en workshop-session. Workshoppen er kun åben for personligt inviterede deltagere og gennemføres fra kl. 15:30-16:30.

Tilmelding
Det er gratis at deltage i seminaret. Tilmeld dig seminaret via tilmeldingssitet Trippus senest d. 17. november 2019.

Praktisk information
Arrangementet foregår på engelsk.

Har du spørgsmål til seminaret, er du velkommen til at kontakte Marc Schack på masc@fak.dk.Seminar: “Cyber Operations below the Threshold of Warfare”

 

Join us for the seminar “Cyber Operations below the Threshold of Warfare” on what international law has to say about cyber espionage, electoral cyber interference, and the ability of states to collectively counter hostile actions in cyberspace.

The cyber domain is increasingly becoming a major arena for hostile interactions between states. While most conflicts in this arena fall short of warfare, they do pose a significant challenge and carry the potential of creating major financial, political, and security problems, especially for smaller, technologically advanced states like Denmark.

This constitutes the foundation for this seminar with the title “Cyber Operations below the Threshold of Warfare” where leading researchers within the field of cyber operations and international law will present their insights into important areas of international law – and provide their views on some of the most pressing issues of state-on-state interactions in cyberspace.

In recent years for example, we have seen multiple instances of foreign interference in national elections by use of cyber means and we continue to see significant activity in the realm of cyber espionage. Accordingly, states like Denmark need to consider how best to approach such problems and how to deal with potential conflicts in the cyber domain. Denmark also needs to assess how to potentially strike back or counter hostile efforts in this domain.

In cooperation with the Faculty of Law, University of Copenhagen, the Royal Danish Defence College has the pleasure of inviting you to participate in the seminar “Cyber Operations below the Threshold of Warfare” on November 22nd 2019.

All are welcome to take part in the seminar, which will be conducted in English. The seminar will be followed by a workshop, which is invitation only.

Time and date: Friday, November 22nd 2019 at 12:45 to 15:00.

Location: Royal Danish Military Academy, Frederiksberg Palace, Copenhagen.

Program:

 • 12:45-13:00: Doors open and coffee is served.
 • 13:00 -13:10: Welcome and introduction
  by Professor WSR Astrid Kjeldgaard-Pedersen, University of Copenhagen, Faculty of Law, iCourts.
 • 13:10-13:30: Dealing with espionage in the cyber domain
  by Dr. Russell Buchan, Senior Lecturer in International Law, Sheffield Centre for International and European Law, School of Law, University of Sheffield.
 • 13:30-13:50: Electoral cyber interference and international law
  by Professor Nicholas Tsagourias, International Law Chair, Director of the Sheffield Centre for International and European Law, School of Law, University of Sheffield.
 • 13:50-14:10: Asking for help to counter illegal cyber interference
  By Assistant Professor, Marc Schack, Royal Danish Defence College, Institute for Military Operations, Centre for Joint Operations.
 • 14:10-14:20: Break
 • 14:20-15:00: Panel discussion and Q/A

The seminar will be followed by a workshop-session. The workshop is invitation only. The workshop will be conducted from 15:30-16:30.

Admission
Admission is free of charge. Please register online at Trippus. Registration closes on November 17th 2019.

Practical information
Please note that the conference is held in English.

If you have any questions regarding the conference, feel free to contact Marc Schack at masc@fak.dk.