[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Omlægningen af officersuddannelserne i 2015 betød, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse kunne målrette rekrutteringsindsatsen til nye segmenter, f.eks. bachelorer og professionsbachelorer. En dedikeret rekrutteringsindsats med udbredelse af kendskabet til officersuddannelserne frem til nu betyder, at interessen har bredt sig i sådan en grad, at Forsvarsakademiet nu kan glæde sig over et rekordstort antal ansøgninger til officersuddannelserne.

Ansøgernes baggrund tegner et billede af, at flere bachelorer ønsker at uddanne sig til militære ledere end tidligere. Forsvarsministeriets Personalestyrelse havde pr. 15. marts 2019 modtaget 614 ansøgninger, hvoraf 123 var fra kvinder, altså ca. 20% af ansøgerne. Antallet af kvindelige ansøgere matcher i øvrigt fordelingen fra 2018.

Ansøgerne står nu overfor at blive afprøvet, hvilket afsluttes medio juni forud for studiestart i august 2019. Til afprøvningen konverteres ansøgere med de rette kompetencer til optagne på officersuddannelserne. Ansøgerne skal i den forbindelse bestå en optagelsesprøve, hvor Forsvaret afprøver ansøgernes lederegenskaber, evne som soldat og fysiske form.

Potentielle ansøgere kan stadig nå at søge ind på Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole

Ansøgningsfristen er grundet efterspørgsel forlænget til tre officersuddannelser, hvorfor interesserede endnu kan nå at søge ind på uddannelser ved Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole. Det gælder følgende uddannelser:

  • Maskinteknisk officer ved Søværnets Officersskole (ansøgningsfrist d. 23. maj 2019)
  • Våben- og elektronikteknisk officer ved Søværnets Officersskole (ansøgningsfrist d. 23. maj 2019)
  • Kontrol- og varslingsofficer ved Flyvevåbnets Officersskole (ansøgningsfrist d. 14. april 2019)

Læs desuden oberstløjtnant Peter Gutfelds, rekrutteringschef i FPS, udtalelse om det rekordstore antal ansøgere på Forsvarsministeriets Personalestyrelses hjemmeside.