[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Der har længe været et ønske fra Forsvarsakademiets side om at kunne tilbyde et chefkursus på højt niveau med fokus på at skabe og udvikle chefernes ledelsesrum. Kursus i ”Strategisk ledelse for chefer” får premiere i september 2020 og kommer til at bygge bro mellem Master i Militære Studier (MMS) og Forsvarets chefkursus.

Kursusleder major Peter Kaplers fra Forsvarsakademiet ser frem til at samle et hold af Forsvarets chefer til et inspirerende kursus:

”Det er utroligt vigtigt, at også chefer på højt niveau får lejlighed til at blive ved med at udvikle deres kompetencer og vidensdele med kollegaer på samme niveau. Det er første gang, at vi via et chefkursus kan tilbyde et forløb, der netop tilgodeser chefernes behov om fleksibilitet og livslang læring. På kurset i strategisk ledelse fokuseres der på udvikling af chefernes strategiske ledelseskompetencer og chefen som strategisk aktør. Vi kommer til at arbejde med en bred vifte af ansvarsområder, der strækker sig fra det operative virke til embedsvirket. Kurset har længe været efterspurgt, og jeg glæder mig derfor til at arbejde med problemstillinger på tværs af myndigheder i et helhedsorienteret perspektiv,” siger han.

Indlæg af topchefer fra Forsvaret
I løbet af kurset vil kursisterne få lejlighed til at få inspirerende og praktiske præsentationer fra Forsvarets topchefer samt andre eksterne oplægsholdere, som vil give deltagerne et godt indblik i koncernens aktuelle udviklingsretning, politiske målsætninger og udfordringer på tværs i Forsvaret.

Der bliver også mulighed for at danne et stærkt netværk på tværs af Forsvarsministeriets koncern til inspiration og sparring samt bidrag til en bedre helhedsorientering i forhold til Forsvarets samlede opgaver. På kurset vil deltagerne komme til at arbejde med at forstå og reflektere over sit eget chefvirke og lokale udfordringer i sparring med ligestillede chefer.

Stort rum for fleksibilitet
Kurset er tilrettelagt med to muligheder for deltagerne:

Enten kan deltagerne tage kurset som et fast tilrettelagt forløb med en start og en slut, eller man kan shoppe kompetenceudvikling efter behov og deltage på de moduler, der er relevante for den enkelte. Dette tostrengede kursusforløb sikrer både individuel fleksibilitet og et sammenhængende kursusforløb for deltagerne.

Der vil være en kombination af tilstedeværelse i form af foredrag, gruppearbejde og individuelt arbejde samt netbaserede læringsaktiviteter.

Mere information og ansøgning
Kurset henvender sig til oberstløjtnanter, kommandørkaptajner eller tilsvarende civile på C400-niveau.

I særlige tilfælde kan majorer og orlogskaptajner på M331/332-niveau og tilsvarende civile på C300-niveau også søge. Dette kræver dog, at man enten fungerer i en M400- eller C400-stilling, eller at man umiddelbart står for udnævnelse til M400 eller C400-niveauet.

Læs den samlede kursusbeskrivelse her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursusleder major Peter Kaplers på pete@fak.dk. 

Ansøgningsfrist d. 29. februar 2020.

Opstart i efteråret 2020 og med mulighed for afslutning i 2021.

Du ansøger her.