[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vores nordiske naboland Sverige spiller en vigtig rolle i NATO som ét af kun fem ”Enhanced Opportunities Partners” (EOP). Ifølge visse bedømmere er Sverige i dag så tæt på NATO, at det kan synes at være et ”funktionelt medlem” især på grund af de store svenske bidrag til NATO’s øvelser i Østersøregionen.

Men selv hvis Sverige er en vigtig operational bidragsydere, er det kun et partnerland med alle de praktiske, militære og politiske begrænsninger, det medfører for både Sverige og for NATO. Der er heller ikke noget svensk medlemskab i sigte.

Læs mere i det nye policy brief Sweden: A ”Functional Member” of NATO?, skrevet af Ann-Sofie Dahl, svensk docent i international politik og Nonresident Senior Fellow ved Atlantic Council (US).

Hendes seneste bog er NATO. Historien om en försvarsallians i förändring (Lund: Historiska Media, 2019).