[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet har siden 2014 arbejdet med dialog som stabiliseringsværktøj. Baseret på erfaringer herfra har Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) ved Institut for Strategi netop udgivet publikationen ”Assembling the Wheels of Stability”. Det er en programteoretisk gennemgang af, hvorfor og hvordan dialog mellem stridende parter kan faciliteres og dermed bidrage til stabilisering.

Dialog er første skridt til samarbejde
Faciliteret dialog kan bidrage til stabilisering, fordi mødet mellem mennesker og den medfølgende dialog er første skridt i retningen af et samarbejde mellem dem. Ved at bringe folk i samme rum – som ellers ikke kan eller ville mødes – gør vi det muligt at danne relationer og netværk, tale om problemer og skabe løsningsforslag.

Ved at skabe relationer og behandle problemer gennem dialog kan man være med til at informere de involverede parter om modpartens opfattelser og derved mindske misforståelser. Det kan på længere sigt bidrage til, at parterne indgår i et samarbejde på nogle af de områder, hvor de har fælles interesser. Dette samarbejde kan deeskalere en igangværende konflikt ved at identificere indledende skridt, der kan understøtte en videre stabiliseringsproces. På den måde kan faciliteret dialog ses som et indledende skridt, der på lang sigt kan bidrage til stabilisering gennem samarbejde.

En programteori til at designe, planlægge og gennemføre dialog

Publikationen er fagfællebedømt og fungerer som rammesætning for, hvordan facilitering af kontakt kan bruges som værktøj i en stabiliseringssammenhæng. Programteorien kan bruges til at designe, planlægge, gennemføre og evaluere dialogaktiviteter og dermed bidrage til at kvalitetssikre aktiviteterne.

Du finder publikationen her