[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

In English below

Rusland har i løbet af det sidste årti moderniseret og professionaliseret sine væbnede styrker i sådan en grad, at Rusland i dag, i en del af forsvarsdebatten, beskrives som en "strategisk konkurrent" eller endog som en teknologisk og taktisk "nær-jævnbyrdig” (near peer) modstander til NATO – i hvert fald lokalt i Europa. 

Væksten i Ruslands militære kapabilitet ser ud til at fortsætte, i det mindste indtil 2027, bedømt ud fra det seneste statslige materielindkøbsprogram. Men hvor militært stærkt er Rusland egentlig?

Rusland opbygger sine militære styrker i Arktis, og det er nærliggende at spørge, om den militære opbygning truer den samarbejdskurs i Arktis, som hidtil har været Ruslands fremmeste officielle politik.

Samtidig synes Kina at indtage en stadigt stærkere position i Arktis. Det foranlediger et yderligere spørgsmål: Vil en forbedret kinesisk position i Arktis udløse en russisk balancering i forhold til Kina, eller kan de to stater sikre en fælles entente?

Til at diskutere disse spørgsmål har vi arrangeret følgende program:

Hvor: Forsvarsakademiet, AUD 118, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø.
Hvornår: Tirsdag d. 12. marts kl. 14.00-16.00.


14.00-14.10: Velkomst
Jon Rahbek-Clemmensen, Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet


14.10-14.25: Ruslands militære kapacitet i et tiårigt perspektiv
Mathieu Boulègue, Chatham House, London


14.25-14.40: Ruslands militære opbygning i Arktis
Jørgen Staun, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet


14.40-14.55: Kinesisk-russisk entente i Arktis?
Camilla Sørensen, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet


14.55-15.10: Pause


15.10-16.00: Åben debat

OBS:
Arrangementet foregår på engelsk

Tilmelding via e-mail til Thorbjørn Frei Andersen på than@fak.dk.

English

Conference: Russia and China in the Arctic.

 

Open conference and debate about the consequences and dilemmas of Russian and Chinese presence in the Arctic at the Royal Danish Defence College.

 

Russia has over the last decade modernised and professionalised its armed forces to the degree that Russia today by some is described as a “strategic competitor” or even as a “near-peer adversary” to NATO – at least on European soil. Moreover, judged by its latest state armament programme, the growth will continue at least until 2027.

 

But how military capable is Russia? Russia is also building up its military forces in the Arctic, and the question arises of whether its military build-up will threaten its otherwise cooperative course in the Arctic.

 

At the same time, China is entertaining a stronger position in the Arctic. Will an enhanced Chinese position in the Arctic trigger a Russian balancing vis-à-vis China or can they cooperate and establish a common entente?

 

When: Tuesday 12 March, 14.00-16.00.

Where: Royal Danish Defence College (RDDC), AUD 118, Ryvangs Allé 1, 2100 Copenhagen Ø

 

14.00-14.10   Welcome

Jon Rahbek-Clemmensen, Institute for Military Operations, RDDC

 

14.10-14.25   Russia’s military capability in a ten year perspective

                      Mathieu Boulègue, Chatham House, London

 

14.25-14.40   Russia’s military build-up in the Arctic

                      Jørgen Staun, Institute for Strategy, RDDC

 

14.40-14.55   Chinese-Russian entente in the Arctic?

                      Camilla Sørensen, Institute for Strategy, RDDC

 

14.55-15.10   Break

 

15.10-16.00 Q&A

 

For registration – write and e-mail to Thorbjørn Frei Andersen: than@fak.dk