[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

English below

Ruslands indtagelse af Krim og den efterfølgende krig i det østlige Ukraine i 2014 antændte en heftig international debat om, hvordan Ruslands udenrigspolitik skal fortolkes. Ideen med denne konference er at skabe et forum, hvor debatten om Ruslands udenrigs- og sikkerhedspolitiske handlinger kan behandles.

Det første panel ”Russisk strategi og militær kultur” tager udgangspunkt i Ruslands udenrigs- og sikkerhedspolitiske form, og hvordan diskussionen om Ruslands strategiske kultur og militære tanker påvirker Ruslands tilgang til moderne krigsførelse. Det andet panel ”Ruslands militære evner” diskuterer forskellige aspekter af Ruslands militære evner, lige fra atompolitik til Arktis til deres mulighed for at etablere et område med ”anti-access/access denial” (A2/AD) i det baltiske hav. Med dette faglige indspark er formålet at kunne starte en diskussion om, hvordan og i hvilken grad Rusland kan udfordre NATO.

Tid og dato: 26. november 2019 kl 09:00 til kl 15:00.

Sted: Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, bygning 118, København

Tilmeld dig her på Trippus senest d. 21. november. Konferencen afholdes på engelsk.

Program:

 

 • Kl. 09.00 – 09.10 – Velkommen
  / Henrik Ryberg, Kontreadmiral, Chef for Forsvarsakademiet
 • Kl. 09.10 – 09.20 – Dagsorden
  / Jørgen Staun, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet

Panel I 


 • Kl. 09.20 – 09.50 - Key note: Når logik og rationalitet kolliderer: Ruslands indenlands- og udenlandspolitiske dynamik
  / Richard Sakwa, professor i russisk og europæisk politik, Universitet Kent
 • Kl. 09.50 – 10.00 – Pause
 • Kl. 10.00 –  10.20 – Ruslands militære genopblomstring
  / Bettina Renz, Associate Professor, University of Nottingham's School of Politics and International Relations
 • Kl. 10.20 - 10.40 – Russiske militære tanker om fremtidige krige
  / Gudrun Persson, Deputy Research Director, Svensk Forsvars Efterretningstjeneste (FOI)
 • Kl. 10.40 – 10.50 – Pause
 • Kl. 10.50 – 11.45 – Spørgsmål
  / ordstyrer: Jørgen Staun, Forsvarsakademiet
 • Kl. 11.45 – 12.45 – Frokost


Panel II

 


 • Kl. 12.45 – 13.05 – Eskalering og atomvåben i Ruslands militære strategi
  / Katarzyna Zysk, professor, Deputi Director, Norsk Institut for Forsvarsstudier.
 • Kl. 13.05 – 13.25 – Ruslands genoprustning i Arktis – hvad betyder det?
  / Mathieu Boulégue, Research Fellow, Russia and Eurasia Programme, Chatham House
 • Kl. 13.25 – 13.45 – Bursting the bubble. Russiske A2/AD evner i det baltiske hav
  / Robert Dalsjö, Deputy Director of Studies, Svensk Forsvars Efterretningstjeneste (FOI)
 • Kl. 13.45 – 14.00 – Pause
 • Kl. 14.00 – 15.00 – Spørgsmål
  / ordstyrer: Niels Bo Poulsen, chef for Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori, Forsvarsakademiet

Konferencen er en del af pensum for Forsvarsakademiets masterkadetter, men er åbent for alle i et begrænset antal. Tilmelding vil blive afsluttet ved indgangen.

Tilmelding:
Tilmeld dig via Trippus. Tilmeldingsfrist er den 21. november 2019.

Spørgsmål bede rettes til Jørgen Staun på jms@fak.dk.

Vær venligst opmærksom på, at konferencen gennemføres under Chatham House rules.Reading Russia Right

Join the one-day conference “Reading Russia Right” where Russia’s foreign and security policy will be addressed.

Russia’s annexation of Crimea and subsequent war in Eastern Ukraine in 2014 ignited a fierce international debate on how to view Russia’s foreign policy. The idea of the conference is to further this debate and to discuss a range of topics related to the questions on how to understand Russian foreign and security policy.

The first panel “Russian strategic and military culture” takes a look at how Russia’s foreign and security policy is shaped and discuss how Russian strategic culture and military thought affects Russia’s approach to modern warfare. The second panel “Russian military capability” discusses various aspects of Russia’s military capabilities, from its nuclear policy and its approach to the Arctic to its ability to establish an area of anti-access/access denial (A2/AD) in the Baltic Sea Area. With this, we hope to facilitate a discussion of if, to what extent, and in what way, Russia is a challenge to NATO.

Time and date: November 26th 2019 at 9:00 to 15:00

Location: Royal Danish Defense College, Svanemøllens Kaserne, building 118, Copenhagen

Register at Trippus here November 21st at the latest.

Please note that the conference is held in English

Programme

 • 09.00 – 09.10 – Welcome
  / Henrik Ryberg, Rear Admiral, Commandant, Royal Danish Defence College
 • 09.10 – 09.20 – Today’s programme
  / Jørgen Staun, Associate Professor, Institute for Strategy, Royal Danish Defence College (RDDC)


Panel I

 


 • 09.20 – 09.50 – Key note: When logic and rationality clash: The dynamics of Russian domestic and foreign policy
  / Richard Sakwa, Professor of Russian and European Politics, University of Kent 
 • 09.50-10.00 – Break  
 • 10.00 – 10.20 – Russia’s military revival
  / Bettina Renz, Associate Professor, University of Nottingham’s School of Politics and International Relations
 • 10.20 – 10.40 – Russian military thought on future war
  / Gudrun Persson, Deputy Research Director, Swedish Defence Research Agency (FOI)
 • 10.40 – 10.50 – Break
 • 10.50 – 11.45 – Q&A /
   Chair: Jørgen Staun, RDDC
 • 11.45 – 12.45 – Lunch (Host: speakers only)


Panel II

 


 • 12.45 – 13.05 – Escalation and nuclear weapons in Russia’s military strategy
  / Katarzyna Zysk, Professor, Deputy Director, Norwegian Institute for Defence Studies
 • 13.05 – 13.25 – Russia’s rearmament in the Arctic – what does it mean? / Mathieu Boulègue, Research Fellow, Russia and Eurasia Programme, Chatham House
 • 13.25 – 13.45 – Bursting the Bubble. Russian A2/AD capability in the Baltic Sea Region / Robert Dalsjö, Deputy Director of Studies, Swedish Defence Research Agency (FOI)
 • 13.45 – 14.00 – Break
 • 14.00 – 15.00 – Q&A
  / Chair: Niels Bo Poulsen, Director, Institute for Military History and War Studies, Royal Danish Defence College (RDDC)

The conference is part of the syllabus of the RDDC master students, but is open to the general public in a limited number. Registration will be completed at the entrance.

Registration
Register at Trippus. Deadline for registration is November 21st.

If you have any questions, please contact Jørgen Staun at jmst@fak.dk.

Please note: Chatham House Rule applies to the conference.