[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

English below

Udgivelsen er en historisk begivenhed, da doktrinen er Danmarks første nationale værnsfælles doktrin og den eneste offentliggjorte doktrin for militære cyberspaceoperationer ud over USA's.

Forsvarets nye Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer beskriver principperne for planlægningen og gennemførelsen af defensive såvel som offensive cyberspaceoperationer. Udgivelsen marker samtidig Forsvarets evne til at agere militært i cyberspace, og doktrinen fastlægger, i en national ramme, at Forsvaret har en fælles forståelse og sprog for anvendelsen af cyberspaceoperationer.

Den historiske begivenhed markeres med en åben lanceringskonference. Programmet byder på flere oplægsholdere, der vil perspektivere doktrinens indhold og dens anvendelse. Du kan komme med og høre spændende oplæg fra Forsvarsakademiets forskere samt CNO-Kapaciteten, der er den udførende enhed, når det gælder cyberspaceoperationer.

Cyberspace griber ind i alle aspekter af et moderne samfund, og i de kommende år vil Danmark, der er et af verdens mest digitaliserede samfund, se en fortsat digitalisering. Militære aktiviteter i cyberspace kan i dag påvirke et samfund på samme måde som aktiviteter i de fysiske kamprum på land, i luften og til søs.

For Forsvaret betyder dette først og fremmest, at netværk og systemer skal beskyttes og forsvares i cyberspace. Digitalisering og den øgede afhængighed af netværksbaserede systemer skaber nye sårbarheder, der i stigende grad kan påvirke en stats forsvarsevne. Samtidig giver denne digitale og teknologiske udvikling Forsvaret adgang til en række nye muligheder, der kan udnyttes til at opnå militære fordele.

Book din plads til konferencen senest den 20 september 2019 via Trippus. Du kan læse mere om konferencens program og praktiske detaljer nedenfor.

Tid: Onsdag den 25. september 2019, kl. 10.00-14.00.

Sted:
Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, AUD 118, Ryvangs Allé, 2100 København Ø.

Program:

 • Kl. 10.00-10.15: Velkomst v/Kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet.
 • Kl. 10.15-10.30: Developing cyberspace doctrine from a blank piece of paper v/Kaptajn Lasse Kronborg, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet.
 • Kl. 10.30-10.55: Setting the example: Danish contribution to the norm building process in cyberspace v/Jeppe Teglskov Jacobsen, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet.
 • Kl. 10.55-11.15: Pause.
 • Kl. 11.15-11.40: Cyberspaceoperationer og militære operationer v/Kommandør Carsten Fjord-Larsen, Forsvarskommandoen
 • Kl. 11.40-12.05: Offensive cyber and mutual trust in coalitions v/Major/MSc. Mikkel Storm Jensen, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet.
 • Kl. 12.05-14.00: Reception for alle deltagere. Forsvarsakademiet er vært for en sandwich og vand/øl.

 


Tilmelding

Det er gratis at deltage i konferencen. Tilmeld dig konferencen via tilmeldingssitet trippus (http://www.trippus.net/VDMCO) senest d. 20. september 2019.

Praktisk information
Arrangementet foregår på engelsk.

Ved receptionen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til doktrinens forfattere og til konferences oplægsholdere.

Forsvarets ansatte kan streame konferencen via VTC på (61 01010).

Har du spørgsmål til konferencen, er du velkomment il at kontakte Kasper Ekmann på e-mail KAEK@FAK.DK. 

Conference: The Danish Defence’s new Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations

Join the open conference at the Royal Danish Defence College, where you can learn about the Danish Defence’s new doctrine for military cyberspace operations and how Denmark conducts operations in cyberspace.

The new Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations outlines principles for the planning and execution of both offensive and defensive cyberspace operations. Its publication marks the Danish Armed Forces’ ability to take military action in cyberspace, and it introduces the establishment of a common national language and understanding for conducting cyberspace operations.

Additionally, the publication is an historic event. The doctrine is Denmark’s first joint doctrine, and the only published doctrine for military cyberspace operations aside from the United States’.

Today, nations are just as vulnerable to military activities in cyberspace as activities in the physical battlespaces of land, air, and sea. Cyberspace has an essential role in all aspects of modern society, and in the coming years, Denmark, which is one of the world’s most digitalized nations, will see increased digitalization.

The Danish Defence must prioritize to defend and protect Denmark’s cyberspace. Digitalization and a growing reliance on network-based systems creates new vulnerabilities that increasingly challenges a state’s ability to defend itself in cyberspace.

At the same time, the digital and technological development present the Danish Defence with a range of new possibilities and options. The potential of cyberspace can be utilized to secure military advantages and objectives during future operations. 

The publication of the doctrine is commemorated at an open conference at the Royal Danish Defence College. The conference program includes presentations from the doctrine’s authors, RDDC researchers as well as the Computer Network Operations Capacity.

Time and date: Wednesday September 25, at 10 am to 14 pm.

Location: The Royal Danish Defence College, AUD 118, Ryvangs Allé, 2100 Copenhagen East.

Programme:

 • 10.00-10.15: Welcome by Rear Admiral Henrik Ryberg, Head of the Royal Danish Defense College.
 • 10.15-10.30: Developing cyberspace doctrine from a blank piece of paper by Lasse Kronborg, Institute for Military Technology, Royal Danish Defence College.
 • 10.30-10.55: Setting the example: Danish contribution to the norm building process in cyberspace by Jeppe Teglskov Jacobsen, Institute for Military Technology, Royal Danish Defence College.
 • 10.55-11.15: Break.
 • 11.15-11.40: Cyberspace operations and military operations by Cap. N. Carsten Fjord Larsen Defence Command Denmark.
 • 11.40-12.05: Offensive cyber and mutual trust in coalitions by Maj. MSc. Mikkel Storm Jensen, Institute for Strategy, Royal Danish Defence College.
 • 12.05-14.00: Reception with sandwiches and drinks.

 


Admission:
Admission is free of charge. Please register online at Trippus.

Registration closes on September 20 2019.

Practical information:
Please note that the conference is held in English. It can be streamed at VTC (61 01010).

All participants are invited to a reception during which it is possible to talk to the doctrine’s authors and the conference speakers.

If you any have questions regarding the conference, feel free to contact Kasper at e-mail KAEK@FAK.DK.