[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det Juridiske Fakultet (JUR) ved Københavns Universitet har vundet et åbent udbud på en femårig bevilling på i alt 9 mio. kr. til at forske i og udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening om folkeretlige emner inden for militære studier.

Bevillingen skaber grobund for produktion af ny viden i spændingsfeltet mellem jura og strategi til gavn for danske beslutningstagere. I forbindelse med bevillingen etablerer JUR et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK), der vil bidrage med praksisnær militær og juridisk viden.

Bevillingen er en del af udmøntningen af den tillægsbevilling på 15 mio. kr., som Center for Militære Studier (CMS) ved Københavns Universitet blev tildelt på forsvarsforliget 2018-2023 med henblik på at styrke forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for folkeretlige emner.

Alle interesserede inviteres til forskningsprojektets åbningsseminar, hvor du kan få en introduktion til forskningsprojektets baggrund og rammer ved repræsentanter fra Københavns Universitet og Forsvarsakademiet, bl.a. Iben Yde, Institut for Militær Teknologi, og adjunkt Marc Schack, Institut for Militære Operationer.

Tid
Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 14.00-17.00.

Sted

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57.

Tilmelding
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig, senest den 21. juni 2019, kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Program

14.00-14.10 
Velkomst og introduktion af baggrund og rammer for projektet ved lektor i folkeret, JUR, Astrid Kjeldgaard-Pedersen, og seniorforsker og centerleder for CMS, Henrik Ø. Breitenbauch.
14.10-14.25
Oplæg om de folkeretlige udfordringer ved ny militær teknologi ved adjunkt Iben Yde, Institut for Militær Teknologi, FAK.
14.25-15.15  Paneldiskussion om de aktuelle folkeretlige udfordringer for Forsvaret ved:
- Lektor i folkeret Astrid Kjeldgaard-Pedersen (ordstyrer)
- Seniorforsker og centerleder ved CMS Henrik Ø. Breitenbauch
- Specialkonsulent Anne Østrup, særlig rådgiver i international humanitær ret, Forsvarets Auditørkorps
- Adjunkt Marc Schack, Institut for Militære Operationer, FAK
- Postdoc Cornelius Wiesener, JUR
- Professor MSO i flygtningeret Thomas Gammeltoft-Hansen, JUR
15.15-16.00 
Spørgsmål fra salen og diskussion
16.00 Efter seminaret byder Det Juridiske Fakultet alle deltagere på et glas.