[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Ghanas strategi bygger på principper om tværsektoriel koordination og et tæt samarbejde på tværs af politi, militær og efterretningsinstitutioner.

I praksis bliver implementeringen af strategien imidlertid udfordret af en række barrierer relateret til manglende informationsdeling, politisering af efterretninger, kamp om ressourcer og en tendens til at operere i siloer. Myndighedernes evne til at styrke samarbejdet, særligt inden for den forebyggende indsats, er afgørende for national såvel som regional sikkerhed og stabilitet.

Læs mere i det nye policy brief "Ghana’s Response to the Threat of Terrorism Requires Enhanced Interoperability", skrevet af Maya Mynster Christensen (lektor ved Institut for Militære Operationer) og Fiifi Edu-Afful (Senior Research Fellow ved Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre).

Find briefet her.


Foto: Ghana Police Service, Counter Terrorism Unit