[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

English below.

Fra den 30. september til den 4. oktober 2019 var Forsvarsakademiet vært for det første møde for eksperter, der arbejder med at opdatere San Remo Manualen. Denne manual omhandler folkeret gældende for krigsførelse til søs og anses af de fleste nationer som udtryk for gældende folkeret.

Nu her 25 år efter udgivelsen af manualen har en gruppe af eksperter under ledelse af den tyske professor Wolff Heintschel von Heinegg sat sig for at opdatere manualen. Mødet blev financieret af Forsvarsakademiet samt Europa-Universität Frankfurt (Oder), det tyske udenrigsministerium og Deutsche Stiftung für Friedensforschung.

I alt deltog godt 30 eksperter fra 20 forskellige nationer samt International Røde Kors. Danske medlemmer af ekspertgruppen er orlogskaptajn, ph.d. Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet samt professor dr. jur. Birgit Feldtmann fra Aalborg Universitet, der også er formand for Forsvarsakademiets censorkorps, mens adjunkt, ph.d. Iben Yde fra Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet deltog som observatør.

”Københavner-mødet” var en stor succes, idet man nåede længere end oprindeligt planlagt. Næste års møde skal være i Canberra i Australien, og det forventes at være afsluttet i 2022 eller 2023. Royal Danish Defence College contributes to international law applicable to armed conflict at sea

This October, The Royal Danish Defence College hosted the first meeting between experts whom shall update the San Remo Manual – a manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea.

From 30 September to 4 October 2019, the Royal Danish Defence College hosted the ”First Meeting for the Group of Experts on the Update of the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea”. The manual is widely recognized by many nations as an expression of customary international law.

Now, after 25 years of its issue, a group of experts under the leadership of the leading expert, Professor Wolff Heintschel von Heinegg has taken on the task of updating the manual. The meeting was financed by the the Royal Danish Defence College, Europa-University Frankfurt (Oder), the German Ministry of Foreign Affairs, and the German Foundation for Peace Research.

In all, around 30 experts from 20 nations and the International Committee of the Red Cross participated. Danish members of the group were Commander, Ph.D. Kenneth Øhlenschlæger Buhl, Institute for Strategy from the Royal Danish Defence College, Professor, Dr. Juris Birgit Feldtmann, University of Aalborg, who is also chairman of the Royal Danish Defence College group of censors, while assistant professor, Ph.D. Iben Yde from the Institute of Military Technology from the Royal Danish Defence College participated as an observer.

The “Copenhagen Meeting” was a huge success, at the group managed to get results beyond the agenda. Next years meeting is scheduled to be in Canberra, Australia, and the work is expected to be finished in 2022 and 2023.