[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

In English below.

Udgivelsen af ”Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer” er en historisk begivenhed, da doktrinen er Danmarks første nationale værnsfælles doktrin og samtidig den eneste offentliggjorte doktrin for militære cyberspaceoperationer ud over USA's.

Forsvarets Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer fremlægger og definerer et fælles sprog og forståelse for cyberspaceoperationer, hvormed doktrinen bidrager til normalisering af begrebet ”cyberspaceoperationer”.

Formålet med denne normalisering og doktrinens anviste principper er, at Forsvaret også i fremtiden kan løse sine opgaver effektivt og opnå militære fordele i cyberspace.

Den øgede digitalisering og afhængighed af netværksbaserede systemer har i stigende grad medført, at aktiviteter i cyberspace kan påvirke et samfund på samme måde som aktiviteter i de fysiske kamprum.

Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperation beskriver, hvordan militære aktiviteter i cyberspace kan indgå på lige fod med Forsvarets øvrige aktiviteter på land, i luften og til søs.

Doktrinen bidrager til, at Forsvaret er bedre rustet til at imødegå trusler i og udnytte potentialet af cyberspace. Doktrinen beskriver principperne for planlægning og gennemførelsen af militære cyberspaceoperationer i en national ramme, og den er det primære grundlag for integration af cyberspaceoperationer med Forsvarets øvrige aktiviteter.

Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberoperationer frigives den 3. september 2019
Udgivelsen af den nye doktrin markeres med en konference på Forsvarsakademiet i København onsdag den 25. september 2019. Ved konferencen vil flere oplægsholdere perspektivere doktrinens indhold og den militære anvendelse af cyberspace.

Kom med og få et spændende indblik i, hvordan Forsvaret opererer i cyberspace. Du kan høre oplæg fra blandt andre Forsvarets CNO-Kapacitet, der er den udførende enhed, når det gælder cyberspaceoperationer.

Tilmeld dig lanceringskonferencen den 25. september på Forsvarsakademiet. Registrer din tilmelding via Trippus her.

Konferencen foregår på Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne i København Ø, og afvikles på engelsk.

Kontakt
Spørgsmål angående Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspace Operationer kan sendes til kaek@fak.dk.


In English

Danish Defence is publishing a Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations.

On September 3 2019 Danish Defence is publishing a Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations. The publication is marked with a conference to be held on September 25th 2019 at the Royal Danish Defence College in Copenhagen.

Digitalization and a growing reliance on network-based systems has led to the fact that activities in cyberspace can influence a society in the same way as activities in the physical battlespaces. The Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations describes cyberspace as constituting a military operational environment on a par with land, air, and the maritime operational environments.

It contributes to the Danish Defence being better equipped at countering threats in cyberspace and make use of the potential of cyberspace. The doctrine outlines principles for the planning and execution of cyberspace operations in a national context, and it is the primary basis for the integration of cyberspace operations with the Danish Defence’s other activities.

The Danish Defence’s new Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations presents and defines a common national language and understanding for conducting cyberspace operations, and it contributes to the normalization of the concept of “cyberspace operations”. This normalization and the outlined principles are presented with the aim of ensuring that the Danish Defence can continue to be effective and securing military advantages in cyberspace.

The Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations will be published on September 3 2019. The publication is marked with a conference organized by the Royal Danish Defence College on September 25 2019. The conference language will be in English.

Register here

If you have questions regarding the conference, feel free to reach out to Kasper at kaek@fak.dk.