[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

In English below.

Forsvaret udgiver den 3. september 2019 ”Forsvarets Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer”, der er ikke bare den første og eneste offentliggjorte doktrin for militære cyberspaceoperationer udover USA’s, men samtidig også Danmarks første nationale værnsfælles doktrin. Det er en historisk begivenhed, som vi markerer med en lanceringskonference på Forsvarsakademiet den 25. september.

Doktrinen fremlægger og definerer både et fælles sprog og forståelse for cyberspaceoperationer, hvormed den bidrager til at normalisere begrebet ”cyberspaceoperationer”. Formålet med doktrinens principper og normalisering af begrebet er, at Forsvaret også i fremtiden kan løse sine opgaver effektivt og opnå militære fordele i cyberspace.

Øget digitalisering og afhængighed af netværksbaserede systemer har i stigende grad medført, at aktiviteter i cyberspace kan påvirke et samfund på samme måde som aktiviteter i de fysiske kamprum. Med en Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperation er Forsvaret bedre rustet til at imødegå trusler i og udnytte potentialet af cyberspace.

Doktrinen beskriver principperne for planlægning og gennemførelsen af militære cyberspaceoperationer i en national ramme, og den er det primære grundlag for integration af cyberspaceoperationer med Forsvarets øvrige aktiviteter.

Læs Forsvarets Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer her.

Lanceringskonference på Forsvarsakademiet den 25. september 2019

Den historiske begivenhed markeres med en konference på Forsvarsakademiet i København onsdag den 25. september 2019. Her vil flere indlægsholdere perspektivere doktrinens indhold og den militære anvendelse af cyberspace. De giver et spændende indblik i, hvordan forsvarer opererer i cyberspace, og hør indlæg fra bl.a. Forsvarets CNO-Kapacitet, der er den udførende enhed, når det gælder cyberspaceoperationer.

Tilmeld dig konferencen via Trippus senest den 20. september 2019.

 

Dato: Onsdag den 25. september 2019, kl. 10.00-14.00.
Sted: Forsvarsakademiets Auditorium, Bygning 118, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø.
Tilmelding: Du kan tilmelde via Trippus senest den 20. september 2019.
Praktisk: Konferencen foregår på engelsk.


In English

Danish Defence is publishing a new Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations

Digitalization and a growing reliance on network-based systems have led to the fact that activities in cyberspace can influence a society in the same way as activities in the physical battlespaces. With the Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations, the Danish Defence is better equipped for countering threats in cyberspace and can make use of the potential of cyberspace.

The Danish Defence’s new Joint Doctrine for Military Cyberspace Operations presents and defines a common national language and understanding for conducting cyberspace operations, and it contributes to the normalization of the concept of “cyberspace operations”. This normalization and the outlined principles are presented with the aim to ensure that the Danish Defence can continue to be effective and secure military advantages in cyberspace.

The doctrine outlines principles for the planning and execution of cyberspace operations in a national context and it is the primary basis for the integration of cyberspace operations with the Danish Defence’s other activities.

Read the Danish Defence’s new joint doctrine for military cyberspace operations, which describes cyberspace as constituting a military operational environment on a par with land, air, and the maritime operational environments.

Download and read the new doctrine here