[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

FLEX-modulerne er en del af Master i Militære Studier (MMS) og giver dig dermed mulighed for at erhverve relevant faglig viden, færdigheder samt kompetencer, der er en del af MMS uden at du behøver at være optaget på den samlede uddannelse.

Forsvarsakademiet udbyder FLEX-moduler, som giver de studerende mulighed for at fordybe sig i særlige emneområder inden for de militære kernefag. FLEX-modulerne er en del af den akkrediterede Master i Militære Studier på kvalifikationsramme 7 (Master/Kandidat niveau).

Undervisningen finder sted fra januar 2020 til juni 2020, og du kan vælge mellem flere forskellige moduler. Læs mere om de enkelte moduler ved at klikke på nedenstående (OBS: Ansøg længere nede på siden):


 • Doktrinudvikling og operationskunst fra et militærhistorisk og krigsteoretisk perspektiv
 • Forsvaret styring - i teori og praksis
 • Militær ledelse som kommunikation
 • Cyberspace Operations and Cyber War (COCW)
 • Component Campaign Planning (CCP)

   Optagelseskriterier
   Har akademisk niveau svarende til bachelor/diplom-niveauet samt relevant erhvervserfaring fra Forsvaret eller anden institution/virksomhed. For ansatte i Forsvaret skal ansøgningen godkendes af nærmeste chef, som også tilkendegiver ansøgerens studieegnethed. Godkendelsen er intern og skal ikke medsendes ansøgningen. I de tilfælde, hvor der er ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund kan Forsvarsakademiet vurdere disse og træffe individuelle afgørelser, der muligvis kan kompensere for dette.

   Praktisk information
   Det er muligt at få overført gennemførte FLEX-moduler ved optagelse på den samlede Master i Militære Studier.

   FLEX-modulerne gennemføres som blended learning og på forskellige lokaliteter i Forsvaret i forbindelse med tilstedeværelsesperioderne. Du kan se tilstedeværelsesdagene på  uddannelsesskitsen som findes på www.fak.dk
   For militært ansatte gælder, at når tilstedeværelse finder sted på Forsvarsakademiet, afholder deltagerne selv udgifterne til time- og dagpenge, indkvartering og transport til og fra tjenestedet. På internatophold afholder Forsvarsakademiet udgifterne til kost og logi (bestilles af Forsvarsakademiet), deltageren afholder udgifter til transport samt evt. time- og dagpenge, med fradrag af måltider.

   Deltagelse i FLEX-modulerne er arbejdstidsneutral.

   For ansøgere der ikke er ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal der betales en kursusafgift på 7.000 DKK - dog skal der betales en kursusafgift på 14.000 DKK, hvis der er studierejse på FLEX-modulet, samt udgifter til transport, eventuel hotel, når modulet bliver afholdt på Forsvarskademiet m.m. Forsvarsakademiet afholder udgifter til kost og logi på eventuelt internatophold.

   Det nærmere indhold af de enkelte FLEX-moduler fremgår af modulbeskrivelserne – se ovenfor.

   Der er til alle FLEX-moduler krav om tilstedeværelse i alle tilstedeværelsesperioderne.

   Ansøgningsfrist
   06. december 2019

   Vejledning til ansøgning
   Når du ansøger, skal du skrive en kort motivation for din ansøgning samt vedhæfte CV.

   Der kan angives én 1. prioritet og én 2. prioritet. Ønsker du at gennemføre flere moduler skal du ansøge én gang for hver 1. prioritet. Det påhviler ansøgeren at sikre sig, at der ikke er tilstedeværelse samtidigt på de ansøgte moduler. Du kan se tilstedeværelsesdage i modulbeskrivelserne samt på uddannelsesskitsen.

   Ansøg her

   Der kan rettes/tilføjes i ansøgningen frem til den 06. december 2019, hvor deadline for tilmeldinger er. Herefter er der lukket for tilmelding.

   Husk ved angivelse af e-mail, at dette skal være en internet e-mail-adresse.

   Du kan forvente svar på din ansøgning senest primo januar 2020.

   Hvis der ikke er ansøgere nok til et modul, forbeholder Forsvarsakademiet sig ret til at aflyse modulet.

   Yderligere informationer
   Kontaktinformation til de modulansvarlige fremgår af modulbeskrivelserne, og du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål til modulet. Har du spørgsmål af praktisk eller generel karakter, kan du kontakte overassistent Sascha Hedberg på telefon 25 55 22 04, eller sahe@fak.dk.

   Forsvarsakademiet opfordrer alle til at søge!