[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

”Forskning i folkeretten er utrolig vigtig, fordi nye konflikttyper og ny militær teknologi udfordrer den traditionelle forståelse af gældende folkeret og måden hvorpå det danske forsvar løser dets opgaver. Vi vil bidrage med vores unikke praksisnære og operative folkeretlige viden og erfaring, der er afgørende for at sikre forskningens praktiske relevans. Vi glæder os meget til samarbejdet med Det Juridiske Fakultet og Center for Militære Studier”, siger oberstløjtnant og chef for Institut for Militær Teknologi, Thomas Galasz Nielsen.

Forskningsprojektet vil blandt andet sætte fokus på nogle af de folkeretlige udfordringer, som kan være forbundet med moderne konflikter, ny militær teknologi og dansk deltagelse i internationale militære operationer. Projektet vil også styrke den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for folkeretlige emner til gavn for danske beslutningstagere og samfundsinteresserede borgere.

Bevilling fra åbent udbud
Bevillingen på i alt 9 millioner kroner er vundet i åbent udbud af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i samarbejde med Forsvarsakademiet.

Udbuddet er en del af en tillægsbevilling på 15 millioner kroner som partierne bag forsvarsforliget 2019-2023 har tildelt Center for Militære Studier med henblik på at styrke forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for folkeretlige emner. Forskningen vil være omfattet af Københavns Universitets regler for forskningsfrihed.

Forskerholdet
Fra Forsvarsakademiet indgår adjunkt Iben Yde fra Institut for Militær Teknologi og adjunkt Marc Schack fra Institut for Militære Operationer, Center for Værnsfælles Operationer.

”Vi glæder os rigtig meget over, at man har erkendt behovet for at styrke den folkeretlige forskning og har valgt at følge denne erkendelse op med en betydelig pose penge til formålet. Sammen med KU har vi nu alle muligheder for at sikre, at Danmark kommer med i front, når det gælder viden om de folkeretlige aspekter af moderne krigsførelse og ny militær teknologi”, lyder det fra Iben Yde og Marc Schack.

Yderlige informationer og kontaktoplysninger
Oberstløjtnant og chef for Institut for Militær Teknologi, Thomas Galasz Nielsen:
E-mail: thni@fak.dk
Tlf.nr.: +45 41703747

Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi, Iben Yde
E-mail: ibyd@fak.dk
Tlf.nr.: +45 41710496

Adjunkt ved Institut for Militære Operationer Marc Schack
E-mail: masc@fak.dk
Tlf.nr.: +45 72817484