[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det er umiddelbart forventningen, at ATutor platformen på FIIN også skal erstattes af Moodle, men denne løsning afventer.

Moodle er anvendt bredt i undervisningsverdenen såvel nationalt som internationalt, og vores kolleger bl.a. i det finske og tyske forsvar bruger allerede Moodle og udtrykker tilfredshed med platformen. Platformen giver mulighed for mange forskellige typer af aktiviteter og kan sikre, at hvert værn, hver uddannelse og hver underviser kan levere den bedst mulige løsning til deres aftagere.

I forbindelse med overgangen til Moodle vil Uddannelsescenteret levere udviklingsstøtte, kompetenceudvikling samt rådgivning om Moodle. Der vil ikke længere udbydes kurser samt udviklingsstøtte til ATutor platformen.

På baggrund af beslutningen om implementeringen af Moodle har Forsvarsakademiets Uddannelsescenter udarbejdet en overordnet tidsplan. Planen for den tekniske implementering og uddannelsesfaglige kompetenceudvikling skal lede frem til en succesfuld implementering og overgang til Moodle.

Tidsplan
For at skabe fundamentet for en succesfuld overgang til den nye læringsplatform er nedenstående tidsplan blevet tiltrådt af Forsvarsakademiets ledelse:

  • Frem til marts 2020: Teknisk udvikling af platformen, herunder udvikling af skabeloner mv.
  • Januar – marts 2020: Uddannelsesfaglig kompetenceudvikling af FAK undervisere
  • Marts – juni 2020: Udvikling af moduler og materialer på Moodle i samarbejde med FAK Institutter
  • Marts – december 2020: Uddannelsesfaglig kompetenceudvikling af Forsvarets FU-udviklere og INSTR
  • Maj – august 2021: Ombygning og overførsel til Moodle af eksisterende kurser fra ATutor
  • Juni – august 2020: Moduler er tilgængelige for studerende på Forsvarsakademiets akkrediterede uddannelser med studiestart i august 2020.
  • Fra august 2020: Alle nye kurser og moduler oprettes og gennemføres på Moodle
  • August 2021: ICECore og ATutor platformene (internet) lukkes


Støtte til Moodle og andre udviklingsprojekter

I forhold til den prioriterede udvikling af Moodle og kompetenceudvikling af FAK/Forsvarets undervisere vil hovedparten af Uddannelsescenterets ressourcer i foråret 2020 blive allokeret til sikring af en god implementeringsproces for alle parter.

Sideløbende vil Uddannelsescenteret fortsætte med at støtte prioriterede projekter. Prioriteringen vil ske i samråd med relevante parter. I takt med at implementeringen af Moodle og kompetenceudviklingen af FAK undervisere skrider frem, vil der blive taget nye opgaver ind.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål – store som små - er man velkommen til at kontakte chefen for Forsvarsakademiets Uddannelsescenter, chefkonsulent Helle Bro Groth, FAK-UC-CH.