[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Chef for Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, Ph.d. Anja Dalgaard-Nielsen, er hyret til at lede evalueringen af norsk politi og Politiets Sikkerhedstjenestes (PST) håndtering af det forfejlede højreekstremistiske terrorangreb på Al-Noor-moskéen i Bærum den 10. august i år.

Evalueringens formål er at vurdere politiet og PST’s indsats med henblik på at identificere eventuelle forbedringspotentialer. Evalueringen omfatter tipshåndtering, trusselsvurdering og operativ indsats.

”Det er et kæmpe privilegium at få mulighed for at lede evalueringen af den norske efterretningstjeneste og norsk politis håndtering af sagen. Der findes mange paralleller mellem den norske og den danske situation hvad angår truslen fra terrorisme, og det er afgørende, at vi gør os umage for at lære af de hændelser der forekommer. Jeg er overbevist om, at udvalgets arbejde ikke kun vil være relevant for Norge, men også for danske myndigheder. Jeg glæder mig meget til at komme i gang,” siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Praksisnær forskning og rådgivning
Forsvarsakademiets dekan, Peter Dahl Thruelsen, er rigtig glad for, at FAK kan hjælpe norske politi med denne vigtige opgave. Han mener, at det understreger Forsvarsakademiets kernekompetence – nemlig den praktiskforankrede ekspertise:

“På Forsvarsakademiet lægger vi stor vægt på praksisnær uddannelse og forskning, og at vores civile og militære eksperter stiller deres viden til rådighed for Forsvaret og samfundet. Anjas opgave for det norske politi er et godt eksempel på, hvordan Forsvarsakademiets ekspertise kan anvendes til en meget vigtig og konkret opgave. Jeg er rigtig glad for, at man i Norge har set i vores retning og peget på Anja. Jeg er overbevist om, at hun er den helt rigtige til opgaven,” siger han.

Anja Dalgaard-Nielsen
Anja Dalgaard-Nielsen er Ph.d. og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun forsker i emnerne terrorisme, terrorbekæmpelse, ledelse og strategi.

Dalgaard-Nielsen har tidligere været ansat som afdelingschef i Politiets Efterretningstjeneste, hvor hun havde ansvaret for terroranalyse, forebyggelse og ekstern sikkerhedsrådgivning. Hun er forfatter til en række forskningsartikler og bøger, senest bogen ”Tryg i en terrortid – når vi forstår mere, bliver vi mindre bange” fra 2019, som er skrevet i samarbejde med Lotte Lund. I 2017 modtog Anja Dalgaard-Nielsen Danmarks Radios Rosenkjærpris for fremragende forskningsformidling.

Mere information og kontakt
Der er afsat seks måneder til arbejdet med evalueringen. Souschef ved Institut for Strategi, Johannes Riber, vil være fungerende chef ved instituttet i Anja Dalgaard-Nielsens fravær.

Anja Dalgaard-Nielsen: andn@fak.dk
Dekan Peter Dahl Thruelsen: pdth@fak.dk