[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

På Fremsyn kan du læse om Forsvarsakademiets ambitioner for fremtiden og den aktuelle udvikling på uddannelsesområdet. 

Forsvarsakademiets kerneopgave er at udbyde attraktive og fleksible militære uddannelser til Forsvarets ledere.

Uddannelse handler grundlæggende om at tilvejebringe den enkeltes viden, færdigheder og kompetencer til at løse Forsvarets opgaver.

Form og indhold af uddannelser skal være under konstant udvikling for at dække dette behov.

Udviklingen af form og indhold sker med udgangspunkt i fire pejlemærker:

• Viden
• Kvalitet
• Relevans
• Tilgængelighed

Fremtidsscenariet for Forsvarsakademiets uddannelser går i retning af:

• Kortere individualiserede læringsforløb
• Færre formelle og sammensatte uddannelsesforløb
• Fleksibilitet i uddannelserne gennem modularisering, Blended Learning og digitalisering
• Forenklet proces fra tilmelding til evaluering

Dette fremtidsscenarie udfolder sig allerede tydeligt i forbindelse med omlægningen af sergentuddannelserne og etableringen af Koncernfælles Kursusadministration. 

Nedenfor kan du læse mere om de konkrete tiltag. God læselyst!