[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I Haugegaards Ph.D.-projekt undersøges, hvordan militære styrker i stigende grad anvendes til træning i stedet for kamp. Efter fejlslagne operationer i Afghanistan har vestlige lande prioriteret, at soldater i højere grad skal bidrage til træning af soldater og styrkelse af lokale institutioner, og i mindre grad til kampoperationer.

Projektet sætter fokus på hvordan kulturelle opfattelser skabes og forandres, når internationale instruktører træner afrikanske soldater i at forebygge pirateri og terrorisme. I hvilken forstand italesættes kulturelle hierarkier i forbindelse med gennemførelsen af træningsøvelser med afrikanske partnere?

Internationale militære missioner er ’ad-hoc’ fællesskaber, sammensat af soldater fra flere lande - et tydeligt eksempel på en organiseringsform med udpræget kulturel diversitet. Ofte forklares udfordringer i samarbejdet med kulturelle forskelle i handlemønstre eller blot ’andre værdier’.

Projektet undersøger, hvordan konkrete opfattelser af 'europæere' og 'afrikanere' skabes og forandres i mødet mellem forskellige former for planlægning, pædagogik og træningsmetoder.

Billede: FLVFOT