[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Master i Militære Studier lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig således til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske samt det internationale samfund.

Formålet med Operations- og Føringsuddannelsen er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer.
Den samlede Operations- og Føringsuddannelse består af videreuddannelseskurset Advanced Land Operations, der udbydes uden for rammen af masteruddannelsen, og et efterfølgende Flex-modul Component Campaign Planning i rammen af Master i Militære Studier.

Læs mere om Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen her

Ansøg om optagelse her

Der er ansøgningsfrist d. 18. november 2018 og ansøgere kan forvente svar medio marts 2019.