[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Du kommer til at indgå i et levende forskningsmiljø, hvor vi underviser danske og udenlandske officerer i hvordan krigsteori og militærhistorie og -kulturforståelse kan bidrage til deres professionelle udvikling og opgaveløftning.

Vores praktikforløb er designet til at give dig et bredt kendskab til instituttets opgaver og til at udvikle dig fagligt, således at du både får deltaget i vores forskning, undervisning og administrative opgaver. Derfor kommer du til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder.

Du vil ud fra en vurdering af din specifikke din faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet en eller flere af vores ansatte med henblik på at deltage i deres undervisningsplanlægning og –gennemførelse, samt for at stå i ”mesterlære” som forsker. Vores aktiviteter i efteråret 2018 kommer blandt andet til at omfatte Forsvarets træningsmissioner i udlandet, historiebrug i Forsvaret i dag og tidligere, 2. Verdenskrig på Østfronten, samt bykrig i et militærhistorisk lys.

Du skal kunne starte cirka 1.8. 2018, og praktikken løber til ultimo januar 2019

Vi tilbyder:
• Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
• Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
• Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
• Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt
• Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
• Egen arbejdsplads med adgang til forsvarets bibliotek.
• Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Vi ønsker ansøgere, der:
• Er interesserede i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteorier.
• Har gennemført mindst tre år af deres uddannelsesforløb på en relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse.
• Har lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver med mere teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer.

Om Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori
• Institut for Militærhistorie og Krigsteori er et tværfagligt miljø, hvor officerer og civile forskere samarbejder om at forske og undervise i krig ud fra krigsteoretiske, antropologiske og historiske tilgange.  Vores forskning kredser om følgende kerneområder:
• Dansk militærhistorie og dansk militær tænkning med særligt fokus på det danske forsvar siden 1945.
• Krigsførelsens historie siden 1800 og særligt siden 1939 med geografisk fokus på det euro-atlantiske område.
• Anvendt kulturforståelse, eksempelvis i forberedelse af danske soldater til udsendelse, i danske trænings- og uddannelsesmissioner i udlandet, m.m.
• Anvendelsen af klassisk krigsteori på nutidige og fremtidige konflikter med særlig interesse i brugen heraf ved planlægning af militære indsatser og udvikling af doktriner.

Se en oversigt over instituttets forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase. http://pure.fak.dk/portal/

Vi har stor erfaring med praktikanter og har som regel to praktikanter per semester. Det vil også gælde efterårssemesteret.

Kontakt og ansøgning
For mere information om Forsvarsakademiet og IMK se Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Lotte Jæger Bank-Nielsen på LJBN@fak.dk eller pr. telefon på 72 81 76 61.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til major Lotte Jæger Bank-Nielsen på LJBN@fak.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 15. april kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt i uge 18.