[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet søger en praktikant til efterårssemesteret 2018 (3. september – 31. januar 2019).

Hvis du vil arbejde som fuldmægtig, projektforsker eller evt. forfølge ph.d.-vejen efter dit studie, er en praktikplads ved Institut for Militære Operationer en oplagt mulighed for at teste dine kompetencer og skabe et netværk inden for Forsvaret.

I praktikperioden vil du blive tilknyttet projektforsker David Vestenskov, som beskæftiger sig med stabiliserings- og udviklingsprojekter i Pakistan og Afghanistan. Du vil via denne tilknytning få rig mulighed for at dyrke dine forskningsinteresser samt videreudvikle dine kompetencer. På instituttet får du ligeledes mulighed for at prøve kræfter med en række af de opgaver, som en nyuddannet akademiker vil møde i det offentlige.

Ud over det faglige indhold giver praktikpladsen mulighed for sparring og netværksdannelse blandt de militære og civile ansatte på Forsvarets forsknings- og uddannelsesinstitution, og den giver samtidig et dybdegående indblik i, hvordan sikkerhedspolitisk forskning udføres i praksis.

Om dig og dine opgaver
Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til:

  • Planlægning, udvikling, koordinering og afvikling af nationale og internationale projekter og konferencer.
  • Udvikling og implementering af projekter omhandlende den sikkerhedspolitiske udvikling i Afghanistan, Pakistan og den omkringliggende region samt i Mellemøsten.
  • Ledelsesbetjening, bl.a. gennem mødeforberedelse, -afholdelse og -opfølgning.
  • Assistance i forhold til redaktionelt arbejde og researchopgaver.
  • Kommunikation med nationale og internationale samarbejdspartnere.
  • Pressetjeneste: Researchopgaver med korte deadlines.

Du opfordres til aktivt at bruge din tid på Forsvarsakademiet til specialisering inden for dit uddannelsesområde, herunder eventuelt at udarbejde et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet) samt indhentning af inspiration til et specialeemne blandt de mange eksperter, der er at finde omkring dig.

Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, indblik i sikkerhedspolitiske og/eller militærhistoriske områder samt skriftlige formidlingskompetencer på dansk og engelsk.

Praktikken er ulønnet, og den gennemsnitlige arbejdstid (inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt) er 37 timer om ugen. Du skal være indstillet på at arbejdet i perioder kan være intenst, mens det i andre perioder vil være mere fleksibelt.
I forhold til ansættelse er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes.


Om Institut for Militære Operationer
Instituttets hovedopgave er at sikre, at militære operationer fremstår centralt i forhold til udviklingen af Forsvarets kommende chefer ved at tilvejebringe og udvikle viden gennem en målrettet forsknings- og studievirksomhed, samt at formidle denne viden til Forsvaret og en række øvrige nationale og internationale myndigheder, styrelser og interessenter.

Instituttet og dets fire centre råder over en række kompetente og engagerede civile og militære medarbejdere, der dels forestår forsknings- og studievirksomheden, dels virker som lærere, instruktører og foredragsholdere på kurser og uddannelser.

Kontakt
For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk samt http://www.fak.dk/forskning/tema/Pages/A-Region-in-Turmoil.aspx. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte konsulent David Vestenskov på dave@fak.dk, tlf.: 7281 7318 eller alternativt Major Lars Cramer-Larsen på lacr@fak.dk, tlf.: 5129 1035.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation fremsendes til jema@fak.dk. Ansøgningsfristen er torsdag den 3. maj 2018 klokken 12:00 og samtaler forventes afholdt mellem d. 7. og 11. maj.