[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den 8. maj annoncerede præsident Trump, at USA trækker sig ud af Iranaftalen, også kendt som The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). I den nye strategiske situation, der nu foreligger, argumenterer et nyt policy brief fra Forsvarsakademiet, at det vil være i Danmarks og EU's interesse:

• At arbejde for fortsat efterlevelse af Iranaftalen og en mulig tilbagevenden for USA til den multilaterale aftale.
• At modstå pres fra USA om at indføre nye, hårde sanktioner mod Iran, da dette vil føre til aftalens umiddelbare kollaps.
• At tilrettelægge en ny overbevisningsstrategi i forhold til Trump i tilfælde af personudskiftninger blandt de sikkerhedspolitiske rådgivere i Det Nationale Sikkerhedsråd.
• At forhindre en amerikansk strategi, der satser på regimeforandring og eventuel militær indgriben mod den nukleare infrastruktur i Iran.

Disse anbefalinger begrundes i, at:
1. USA's beslutning om at trække sig ud af Iranaftalen ikke er sagligt funderet, men snarere udtryk for en ideologisk omvæltning i amerikansk politik.
2. USA's exit fra Iranaftalen underminerer den internationale retsorden og sender et meget dårligt signal til andre i det internationale system om troværdigheden og stabiliteten af forpligtende våbenkontrol- og nedrustningsaftaler.
3. USA's exit fra Iranaftalen fører det internationale samfund tættere på en altomfattende krig i Mellemøsten mellem et utal af nye alliancepartnere og militære stormagter i regionen.Det nye policy brief indeholder ligeledes en oversigt over Iranaftalens konkrete indhold, Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) monitorering af Irans efterlevelse af aftalen samt en mere grundig analyse af Trump-regeringens bredere syn på det fremtidige forhold mellem USA og Iran.

Læs briefet her:
http://www.fak.dk/publikationer/Pages/USAsEXIT%20FRA%20IRAN%20AFTALEN.aspx