[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I dette brief undersøges det hvordan Forsvaret identificerer og fastholder Lessons Identified i forbindelse med løsning af opgaver både i hjemlig struktur såvel som ved internationale operationer. Gennem interview med nøglepersoner fra Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet samt Specialoperationskommandoen afdækker briefet bl.a. om Forsvarets Lessons Identified/Lessons Learned procedurer kan beskrives som hensigtsmæssige hvad
angår organisationsudvikling. Herudover vil studiet klarlægge, om Lessons Identified/Lessons Learned fra Forsvaret implementeres i procedurer og uddannelse, samt i hvilken grad, Forsvarsakademiet inddrages i processen.

Læs briefet her:

http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Hvordan%20l%C3%A6rer%20Forsvaret%20af%20operative%20erfaringer.aspx