[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I dette nye brief undersøges de juridiske udfordringer for stater, herunder Danmark, der opstår, når militære samarbejdspartnere (såsom en koalitionspartner eller en lokal styrke) handler i strid med den humanitære folkeret og menneskerettighederne; eksempelvis i form af inhuman behandling af tilbageholdte personer eller uforholdsmæssig
magtanvendelse. Det konkluderes, at stater skal afbryde samarbejdet med en samarbejdspartner, hvis det bliver klart, at partneren pådrager sig ansvar for folkeretlige overtrædelser, idet staten ved det fortsatte samarbejde vil kunne blive anset for medvirkende. Stater bør derfor på forhånd vurdere risikoen for samarbejdspartneres potentielle
overtrædelser, samt overveje hvordan følgerne af sådanne overtrædelser bedst afværges eller mindskes.

Læs mere her:
http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Fighting%20Together%20Legal%20Challenges%20Arising%20from%20Misconduct%20by%20Partners.aspx