[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

”NATO-forsvarsministermøde februar 2018 – vigtigt skridt på vej mod topmødet”. Dette er overskriften på et nyt FAK-Brief, som zoomer ind på Alliancens forsvarsministermøde den 14.-15. februar. Briefet rummer to hovedelementer: En beskrivelse af ministermødets strategiske kontekst og en gennemgang af de vigtigste punkter på mødedagsordenen. Set lidt fra oven får forsvarsministermødet i vid udstrækning karakter af at være en slags formøde for topmødet i juli. Det skal lægge spor og lede frem til, at NATO's stats- og regeringsledere kan godkende og præsentere beslutninger med betydning for blandt andet Alliancens kommandostruktur, byrdedelingsspørgsmålet samt forholdet til EU. Dertil kommer, at det vanskelige og lidt omtålelige spørgsmål om NATO's fremtidige nukleare afskrækkelsesprofil formentligt vil blive drøftet.


Læs mere her:

http://www.fak.dk/publikationer/Pages/NATO-forsvarsministerm%C3%B8de-februar-2018.aspx