[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Cybertruslen har udviklet sig fra en perifer trussel til et nationalt sikkerhedsproblem. Regeringen har derfor iværksat arbejdet med at udvikle en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Dette brief rejser spørgsmålet, om der i den sammenhæng er behov for en justering af det eksisterende grundlæggende princip for Danmarks beredskab, sektoransvarsprincippet, i retning af øget centralisering og klarere ansvarsfordeling – uanset om der afsættes flere eller færre midler til opgaven.

Læs mere her:


http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Sektor-ansvar-eller-sektor-opgave.aspx