[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Processen startede op allerede i august 2017, hvor teksten til opslaget omkring studiepladserne tog form og endelig blev slået op på bl.a. ”Job i Forsvaret” primo oktober.

Da ansøgningsfristen lukkede d. 19. november, var der 164 ansøgere til studiepladserne, og arbejdet for Forsvarets Personalestyrelse, Forsvarsakademiet samt ansøgernes myndigheder kunne starte. Processen sluttede med mødet i Optagelsesnævnet, hvor ansøgernes myndigheder, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt kontreadmiral Nils Wang som formand som et enigt Optagelsesnævn kunne beslutte hvilke ansøgere, der udgør optag 2018 på henholdsvis Master i Militære Studier samt Operations – og Føringsuddannelsen.

Der blev optaget 40 ordinære studerende (tager den samlede uddannelse) samt 17 enkeltmodulsstuderende (tager dele af uddannelsen) på Master i Militære Studier samt 14 studerende på Operations- og Føringsuddannelsen.

Med optag 2018 vil der til august være 197 studerende indskrevet på Master i Militære Studier. Det tal vil dale igen til september 2018 samt igen i marts 2019, når dimittender afslutter deres uddannelse.

Vi ønsker de optagede tillykke og velkommen til uddannelserne – og håber på, at alle interesserede søger igen, når vi til efteråret kan slå studiepladser op til optag 2019!