[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Ny rapport fra Forsvarsakademiet undersøger den russiske strategiske kultur. I fokus er  den russiske ambition om at genindtræde på den internationale scene som en respekteret og anerkendt stormagt med en noget nær global rolle. Denne ambition er især støttet af de sidste ti års omfattende modernisering og oprustning af Ruslands væbnede styrker. Rapporten sætter ydermere fokus på den rolle, Rusland ønsker i det euro-asiatiske område, samt på det autoritære grundsyn, som det russiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske elite er præget af.

Læs rapporten her:
http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Russisk%20strategisk%20kultur%20under%20Putin.aspx