[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Cybermagt er spoilermagt. Det er overskriften på en ny rapport fra Forsvarsakademiet, hvis hovedformål er at indkredse, hvilken rolle magt i cyberspace spiller for forholdet mellem stater. Rapporten undersøger cybermagtens centrale betydning for den øgede destabilisering af internationale relationer, mens den samtidig slår fast, at cybermagt ikke udgør nogen eksistentiel trussel for staterne. Rapporten konkluderer, at det svækkede internationale samarbejdsklima mellem stormagterne samt cybertruslens diffuse karakter og rækkevidde  svækker interessen i for alvor at hæmme og tæmme det tiltagende våbenkapløb i cyberspace via fælles initiativer.

Læs rapporten her:
http://www.fak.dk/publikationer/Pages/Cybermagt-er-spoile-rmagt.aspx