[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Der er mange ændringer på vej ved Forsvarsakademiet. Flere uddannelser i Forsvaret bliver nu en del af vores faglige fællesskab. Det giver mange muligheder, men det kan også skabe usikkerhed i overgangen til det nye. Derfor har vi valgt at se fremad på siden "Fremsyn", hvor vi samler informationer om overgangen, så snart vi har dem.

”Jeg oplever en stigende forventning om, at man kan målrette sin kompetenceudvikling, så den dækker helt specifikke behov og ønsker. Det gælder både tid, sted og indhold for uddannelserne. Udviklingen stiller krav til uddannelsesinstitutionerne om større fleksibilitet. Ideelt set bør medarbejderne kunne uddanne sig når som helst og hvor som helst, samt sammensætte deres uddannelse efter deres personlige uddannelsesbehov. Det vil give den størst mulige personlige frihed og samtidig understøtte, at Forsvaret kan opbygge efterspurgte kompetencer, når der er brug for det. Derfor vil Forsvarsakademiet arbejde for, at ny teknologi, moderne didaktiske principper og modularisering skal understøtte en øget fleksibilitet på uddannelsesområdet”. - Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiets motto er 'Sapientia et Providentia' - Viden og Fremsyn. Uanset hvad der sker ved Forsvarsakademiet, så arbejder vi altid for at skabe gode og fremtidssikrede uddannelser.

Du finder siden "Fremsyn" her